Motie inzake gratis toegang Nationaal Holo­caust­museum voor middelbare scho­lieren


28 maart 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over de protesten rondom de opening van het Nationaal Holocaustmuseum.

Constaterende dat:
- Er wereldwijd, waaronder in Nederland, een verontrustende toename is van antisemitische incidenten;
- Het essentieel is om jongeren bewust te maken van deze hedendaagse realiteit en de historische context ervan;
- Het Nationaal Holocaustmuseum een unieke plek is waar middelbare scholieren directe toegang hebben tot getuigenissen, spullen en educatieve programma's die helpen bij het begrijpen van de gruwelen van de Holocaust en de noodzaak om hedendaagse antisemitische sentimenten aan te pakken;
- Dat het belangrijk is om jongeren op te leiden tot kritische en empathische burgers die in staat zijn om vooroordelen en discriminatie te herkennen en te bestrijden, en dat een bezoek aan het Nationaal Holocaustmuseum bijdraagt aan deze missie;

Overwegende dat:
- Het Nationaal Holocaustmuseum een belangrijke educatieve rol vervult in het herdenken en begrijpen van de Holocaust, een cruciaal hoofdstuk in de geschiedenis van Amsterdam, Nederland en de mensheid;
- Het essentieel is voor de toekomstige generaties om de Holocaust te begrijpen, haar impact te erkennen en lessen te leren over de gevolgen van onverdraagzaamheid, haat en discriminatie;
- Een bezoek aan het Nationaal Holocaustmuseum de kennis over de Holocaust vergroot en bijdraagt aan het bewustzijn van de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie in de samenleving;
- Middelbare scholieren in Amsterdam een cruciale doelgroep vormen om bewustwording en begrip te bevorderen over de Holocaust, gezien hun leeftijd en het belang van historisch onderwijs;
- Financiële belemmeringen middelbare scholieren er niet van mogen weerhouden het Nationaal Holocaustmuseum te bezoeken, aangezien deze ervaring van onschatbare waarde is voor hun educatieve ontwikkeling en burgerschapsvorming.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- Toegang tot het Nationaal Holocaustmuseum voor middelbare scholieren in Amsterdam gratis te maken;
- Samen te werken met het Nationaal Holocaustmuseum en relevante instanties om de praktische uitvoering van gratis toegang voor middelbare scholieren te faciliteren, inclusief het verstrekken van financiële middelen indien nodig;
- Scholen en leerlingen te informeren en te motiveren over de mogelijkheid van gratis toegang tot het Nationaal Holocaustmuseum en het belang van een bezoek te benadrukken.

Indieners,
I. Garmy
L.E. Heinhuis
I. Nadif
R.P. Hofland
DP.B.. Wijnants
S. Koyuncu
J.A. Veldhuyzen
C.K.E. Kabamba
A.L. Bakker
K.M. Kreuger
R.P. Havelaar
R. Alberts


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake alternatief scenario versnelling transitie aardgasvrij zonder uitbreiding bestaande warmtenetten

Lees verder

Amendement inzake kiezen voor de meest natuurvriendelijke derde optie: geen nieuwe Meervaart in of aan de oever van de Sloterplas

Lees verder

    Word actief Doneer