Motie inzake houd AEB in publieke handen


28 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over

Overwegende dat:

  • De ACM een streep heeft gezet door de verkoop van het Afval Energie Bedrijf aan de Rotterdams-Chinese afvalverwerker AVR;
  • AEB taken vervult die van groot maatschappelijk belang zijn zoals: afvalverwerking, warmtevoorziening, recycling en C02-reductie;
  • Deze maatschappelijk belangrijke taken in publieke handen behoren te zijn;
  • Wanneer deze publieke taken aan de markt worden overgelaten brengt dat veel risico’s met zich mee en verliest Amsterdam zijn zeggenschap;
  • Het verleden leert dat privatisering van publieke voorzieningen, zoals bij het openbaar vervoer of de energiebedrijven, geen vooruitgang brengt;
  • Het college onlangs wereldkundig heeft gemaakt het AEB wederom in de verkoop te willen zetten en in te zetten op de verkoop aan een private partij.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • Het AEB niet te verkopen aan een private partij maar het bedrijf 100% in publieke handen te houden.

Indieners,
E. Bobeldijk (SP)
R. Alberts (SP)
D. Bons (BIJ1)
A.L. Bakker (PvdD)
C.K.E. Kabamba (Lijst Kabamba)


Status

Verworpen

Voor

Lijst Kabamba, DENK, BIJ1, SP, PvdD

Tegen

overigepartijen