Amen­dement inzake seksuele gezondheid en voor­lichting


24 januari 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over De Sociale Basis

Overwegende dat:

  • jongeren steeds vaker onbeschermde seks hebben, het niet vanzelfsprekend is dat jongeren een condoom bij zich hebben gebruiken en het aantal abortussen is gestegen;
  • de kennis over soa’s en ongewenste zwangerschappen daalt;
  • Amsterdam meer heeft ingezet op seksuele voorlichting in buurten door financiering van activiteiten van informele organisaties en jongerenwerk1 en dat van belang is dat deze activiteiten blijven plaatsvinden in de sociale basis maar het belang hiervan niet erkend wordt in het nieuwe beleidskader;

Besluit:

De onderstreepte woorden toe te voegen aan het beleidskader op pagina 20:

Weerbaarheid vergroten

Daar waar jeugdigen een extra steuntje in de rug nodig hebben als het gaat om zelfvertrouwen, het ontwikkelen van de eigen identiteit, emancipatie en (seksuele) weerbaarheid kunnen daartoe vanuit de sociale basis activiteiten worden georganiseerd. De inzet van rolmodellen uit de eigen doelgroep kan hierin een belangrijke meerwaarde vervullen. Vanuit bijvoorbeeld het jongerenwerk en mentoraten wordt ook op deze thema’s ingezet.


De onderstreepte woorden toe te voegen aan de verordening

Subsidiabele activiteiten 4.2.1:

c. activiteiten gericht op het vergroten van zelfvertrouwen, het ontwikkelen van de eigen identiteit, emancipatie en (seksuele) weerbaarheid van jeugdigen en jongvolwassenen;

Toelichting bij dit artikel:

Onder c: activiteiten gericht op het vergroten van zelfvertrouwen, het ontwikkelen van de eigen identiteit, emancipatie en (seksuele) weerbaarheid van jeugdigen en jongvolwassenen

Inzet is gericht op het normaliseren van de hobbels die het leven soms kent. Deze hobbels horen erbij en betekenen niet meteen dat altijd jeugdhulp nodig is. Ook is er aandacht voor het ondersteunen en verstevigen van beschermende factoren rondom jeugdigen. Bij het vergroten van seksuele weerbaarheid gaat het met name om het vergroten van kennis over seksuele gezondheid.


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement inzake kunst op recept

Lees verder

Motie inzake onderzoek hoe zoveel mogelijk bomen gehandhaafd kunnen worden aan de Korte Muiderweg

Lees verder

    Word actief Doneer