Motie inzake afzien van preventief fouil­leren


27 mei 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over “Uitwerking proef gerichte wapencontroles”.

Constaterende dat:

– preventief fouilleren een bewezen ineffectief middel is;

– de stad kampt met een gebrek aan politiecapaciteit;

– de voorgestelde proef grootschalig is opgezet, voornamelijk is gepland in buurten met een hoog percentage Amsterdammers met een migrantenachtergrond, geen technische hulpmiddelen bevat die een waarborg kunnen zijn tegen etnisch profileren en niet een duidelijke onderzoeksopzet met een nulmeting herbergt.

– de controles evident een grote impact kunnen hebben op de lichamelijk integriteit van Amsterdammers en op het vertrouwen in de Amsterdamse politie.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Het voornemen om te controleren zoals in de brieven van 19 maart en 20 mei 2021 is beschreven niet ten uitvoer te brengen.

Indieners
R.H. van Dantzig
S.Y. Khan
J.A. Veldhuyzen
Z.D. Ernsting
J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, SP, DENK, GroenLinks, Bij1

Tegen