Schrif­te­lijke vragen inzake de rol van beruchte dieren­tuinen in het over­plaatsen van dieren uit Artis


Volgens de subsidieafspraken met de gemeente zou Artis inzetten op het verminderen van het aantal diersoorten. Inmiddels is er alweer een nieuwe vogelsoort voor in de plaats gekomen, maar Artis koos er eerder dit jaar voor om de sneeuwuil te behouden en afstand te doen van de oehoe[i]. Het ging om een oehoe die jaren geleden in Purmerend mensen had aangevallen, werd gepest met laserpennen[ii], en uiteindelijk is gevangen en in Artis is opgesloten.

De oehoe is overgeplaatst naar de Tirgu Mures dierentuin in Roemenië, die eerder omstreden was vanwege gebrekkig dierenwelzijn.[iii],[iv] Daar is de oehoe in een kaal verblijf gezet. Er is een rapportage over de oehoe gemaakt waarin men het zou hebben over de “Oost-Europese heropvoeding” die de oehoe in Roemenië moet krijgen[v],[vi].

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Welke dierenwelzijnseisen stelt Artis bij overplaatsing van dieren naar andere dierentuinen?
  2. Wat moet de Partij voor de Dieren zich voorstellen bij de “Oost-Europese heropvoeding” die de oehoe in Roemenië zou krijgen?
  3. Kan het college een overzicht geven van dieren die Artis de afgelopen twee jaar heeft herplaatst en naar welke locaties deze zijn gegaan?
  4. Heeft Artis meer plannen om dieren over te plaatsen? Zo ja, welke dieren en waarheen?

De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

A.L. Bakker

[i] https://nos.nl/artikel/2266783-terror-oehoe-die-wereldnieuws-werd-geemigreerd-naar-roemenie.html

[ii] https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/laserpen-in-ogen-oehoe-purmerend

[iii] https://www.animalstoday.nl/olifant-tania-leidt-miserabel-leven-roemeense-dierentuin/

[iv] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-003650+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

[v] https://www.nhnieuws.nl/nieuws/238915/video-veel-aandacht-en-interesse-voor-terror-oehoe-in-roehoemeense-zoo

[vi] NH Nieuws: https://www.youtube.com/watch?v=VbKWVxYe3-w