Schrif­te­lijke vragen inzake wéér een nieuwe diersoort in Artis


Met een dansshow verwelkomde dierentuin Artis wéér een nieuwe diersoort in een nieuw verblijf: de Japanse kraanvogel.[1] Steeds wordt gecommuniceerd dat de dierentuin inzet op meer ruimte voor minder soorten dieren.[2] Dit zou ook moeten volgens de subsidieafspraken met de gemeente. In de praktijk blijkt dat Artis helaas gewoon blijft inzetten op nieuwe diersoorten in nieuwe verblijven. Investeringen die ook puur gestoken hadden kunnen worden in het verbeteren van de huisvesting voor de al door Artis opgesloten dieren (waaronder volgens de website maar liefst 74 vogelsoorten).

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Hoe past een nieuwe diersoort binnen de subsidieafspraak dat Artis het aantal diersoorten zou verkleinen?
  2. Wat vindt het college ervan dat Artis het opsluiten van vogels viert met een balletvoorstelling waarbij mensen in vrijheid dansen?
  3. Gaat er met deze kraanvogels gefokt worden? Zo ja, wat zijn precies de plannen en waarom?
  4. Heeft Artis meer plannen om nieuwe diersoorten aan te schaffen? Zo ja, welke en op welke termijn?

De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

A.L. Bakker

[1] https://www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/dans-kraanvogels/
[2] https://www.parool.nl/amsterdam/sneeuwuilen-en-kraanvogels-gaan-samenwonen-in-artis~b738bdf9/