Schrif­te­lijke vragen inzake wéér een nieuwe diersoort in Artis


Indiendatum: mei 2019

Met een dansshow verwelkomde dierentuin Artis wéér een nieuwe diersoort in een nieuw verblijf: de Japanse kraanvogel.[1] Steeds wordt gecommuniceerd dat de dierentuin inzet op meer ruimte voor minder soorten dieren.[2] Dit zou ook moeten volgens de subsidieafspraken met de gemeente. In de praktijk blijkt dat Artis helaas gewoon blijft inzetten op nieuwe diersoorten in nieuwe verblijven. Investeringen die ook puur gestoken hadden kunnen worden in het verbeteren van de huisvesting voor de al door Artis opgesloten dieren (waaronder volgens de website maar liefst 74 vogelsoorten).

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Hoe past een nieuwe diersoort binnen de subsidieafspraak dat Artis het aantal diersoorten zou verkleinen?
 2. Wat vindt het college ervan dat Artis het opsluiten van vogels viert met een balletvoorstelling waarbij mensen in vrijheid dansen?
 3. Gaat er met deze kraanvogels gefokt worden? Zo ja, wat zijn precies de plannen en waarom?
 4. Heeft Artis meer plannen om nieuwe diersoorten aan te schaffen? Zo ja, welke en op welke termijn?

De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

A.L. Bakker

[1] https://www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/dans-kraanvogels/
[2] https://www.parool.nl/amsterdam/sneeuwuilen-en-kraanvogels-gaan-samenwonen-in-artis~b738bdf9/

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 8 jul. 2019

 1. Hoe past een nieuwe diersoort binnen de subsidieafspraak dat Artis het aantal diersoorten zou verkleinen?
  Antwoord:

  ARTIS zegt het aantal diersoorten wel degelijk te verkleinen. Speerpunten in het diercollectieplan van ARTIS zijn meer ruimte voor minder soorten en het houden van veelal bedreigde diersoorten die deel uitmaken van de Europese fokprogramma’s. Daarnaast is de educatieve waarde van een diersoort van belang bij de keuze voor een soort. Naar de mening van ARTIS zijn er over de kraanvogels veel educatieve verhalen te vertellen, aangezien zij in vele culturen een belangrijke rol spelen: van kung fu en dans in Japan tot de letters van het Griekse alfabet. Ook hun sociale gedrag – waaronder het dansen – is voor ARTIS een belangrijke reden te kiezen voor deze diersoort.
 2. Wat vindt het college ervan dat Artis het opsluiten van vogels viert met een balletvoorstelling waarbij mensen in vrijheid dansen?
  Antwoord:

  Het college laat de introductie van diersoorten aan ARTIS over. ARTIS zegt hier zelf over: “De kraanvogel spreekt tot de verbeelding vanwege zijn gracieuze uiterlijk en dansbewegingen. In de Japanse en Chinese cultuur staat de kraanvogel voor trouw, geluk en een lang leven. Er zijn talloze sprookjes en verhalen over kraanvogels en ze zijn veel terug te vinden in motieven op kimono’s en schilderingen. Kraanvogels dansen om elkaar het hof te maken. De educatieve kunstopstelling naast het verblijf nodigt bezoekers uit zich te verplaatsen in de kraanvogel en hen te eren. Dit past binnen de wens van ARTIS bezoekers te inspireren en stimuleren in de hoop dat zij verantwoordelijk met de natuur om zullen gaan. Cultuur en natuur gaan hier hand in hand”.
 3. Gaat er met deze kraanvogels gefokt worden? Zo ja, wat zijn precies de plannen en waarom?
  Antwoord:
  De kraanvogels in ARTIS zijn nog jong en nu nog geen koppel. Dit kunnen zij in de toekomst wel gaan vormen. Voortplanting is onderdeel van het natuurlijk gedrag van de dieren. De Japanse kraanvogel is in haar leefgebied in Rusland, China en Japan een bedreigde diersoort. In het wild leven nog 1.800 volwassen Japanse kraanvogels. Ze hebben een bedreigde status vanwege habitatverlies door menselijk ingrijpen. De kraanvogels in het verblijf kunnen als representant van hun soort, de mensen bewust maken van hoe belangrijk het is hen te beschermen. Voor de Japanse kraanvogels is er een Europees fokprogramma (EEP).
 4. Heeft Artis meer plannen om nieuwe diersoorten aan te schaffen? Zo ja, welke en op welke termijn?
  Antwoord:
  Het college heeft resultaatafspraken met ARTIS gemaakt over dierenwelzijn in het kader van de subsidieverlening 2019. De verantwoording daarover vindt plaats in het voorjaar van 2020. ARTIS draagt en neemt zelf verantwoordelijkheid in het met zorg samenstellen en (be)houden van haar levende collectie en hoeft hier niet tussentijds over te rapporteren.