Aanvul­lende schrif­te­lijke vragen van het lid Bakker inzake in de verduur­za­­mings­plannen van woning­­cor­po­raties


Indiendatum: dec. 2023

Toelichting:

Op 30 juni 2022 zijn de Nationale Prestatieafspraken ondertekend. Woningcorporaties, gemeenten, huurders en het Rijk hebben hierin bindende afspraken gemaakt om woningen met een energielabel E, F of G te verbeteren voor 2029. Recent lanceerde het college het langverwachte isolatieoffensief, waarin plannen staan omschreven om Amsterdamse woningen beter te isoleren. Uit het isolatieoffensief blijkt echter dat de isolatieplannen van de woningbouwcorporaties, met uitzondering van Ymere, nog niet gedeeld zijn. Bovendien zouden de nieuwe samenwerkingsafspraken eind 2023 worden gepubliceerd, maar zijn deze tot op heden niet bekend gemaakt.

Extinction Rebellion (XR) voerde vandaag, op 22 december 2023, actie bij zes woningbouwcorporaties in Amsterdam: Ymere, Rochdale, Stadsgenoot, Lieven de Key, Eigen Haard en de Alliantie. XR eist dat woningbouwcorporaties hun isolatieplannen delen en indien nodig aanscherpen zodat de doelen van de Nationale Prestatieafspraken gehaald worden. Ymere, heeft als enige wel de isolatieplannen gedeeld, maar volgens XR blijkt uit de plannen dat Ymere “niet van plan is voor 2028 aan de wettelijke verplichtingen te voldoen”. Bovendien eist XR een huurkorting voor bewoners in slecht geïsoleerde woningen. Inmiddels is bekend dat Rochdale de eerste eis van XR heeft ingewilligd en de isolatieplannen voor sociale woningen in hun bezit zal vrijgeven.

De Partij voor de Dieren probeert al langer de isolatieplannen van de woningbouwcorporaties boven tafel te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. We zijn dan ook wederom verbaasd dat het nu plotseling wel mogelijk is om isolatieplannen te delen, terwijl dat eerder, ondanks herhaaldelijk aandringen bij de wethouder, niet mogelijk zou zijn.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Klopt het dat Ymere niet van plan is voor 2028 aan de wettelijke verplichtingen te voldoen? Graag een toelichting.
  2. Welke stappen gaat het college zetten om ervoor te zorgen dat het isolatietempo van Ymere en andere corporaties om hoog gaat? Is het college bereid om met Ymere hierover het gesprek aan te gaan? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het op tafel krijgen van de plannen van Ymere heeft geleid tot het inzicht dat de plannen niet toereikend zijn? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college het dan ook met de Partij voor de Dieren eens dat inzicht in de isolatieplannen van de overige woningbouwcorporaties essentieel is om te zien of we de gestelde doelen gaan halen? Zo nee, waarom niet?
  5. Hoe reflecteert het college op het gegeven dat het XR nu wederom gelukt is om inzage in isolatieplannen te bemachtigen bij Rochdale, terwijl dit het college niet lukt? Is het college bereid om dringend te blijven verzoeken dat de plannen zo snel als mogelijk op tafel moeten komen?
  6. Is het college wethouder voornemens om de plannen van Ymere, Rochdale en die van de andere corporaties, die hopelijk volgen, te delen met de raad? Zo ja, op welke termijn? En zo nee, waarom niet?
  7. Hoe reageert het college op de tweede eis van XR om huurverlaging voor huurders in slecht geïsoleerde woningen mogelijk te maken? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit een goede zaak zou zijn?
  8. Is het college bereid om het gesprek hierover te voeren met woningbouwcorporaties? Zo ja, wat gaat de inzet van het college zijn? Zo nee, waarom niet?

Indiener,

A.L Bakker

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake aanbesteding Energiebespaarservice en de impact ervan op organisaties zoals de FIXbrigade

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Emmerik inzake stop op vestiging van nieuwe datacenters en beperking uitbreiding bestaande datacenters

Lees verder

    Word actief Doneer