Sociale huur


Amsterdam kent een tekort aan betaalbare woningen. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen variëren tussen de 8 en 12 jaar. Voor veel Amsterdammers die opgroeien in onze stad is het, bij gebrek aan huurwoningen, onzeker of zij hier wel kunnen blijven wonen. Daarnaast is het voor gezinnen en mensen met middeninkomens moeilijk passende woonruimte te vinden. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op een manier die goed bij hun situatie aansluit. Maar de stad volbouwen is niet de oplossing; dat maakt Amsterdam onleefbaar. De Partij voor de Dieren Amsterdam wil de economische en maatschappelijke binding met Amsterdam weer invoeren als criterium voor het in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Ook duurzaamheid vinden we belangrijk wanneer het over sociale huur gaat. De energierekening is een hoge kostenpost in slecht geïsoleerde woningen. Daarom willen we dat vanaf 2015 alleen nog klimaatneutraal wordt gebouwd en dat renovaties minstens zijn gericht op energielabel A. Dat is goed voor de bewoners en voor het milieu. Ook willen we blijven stimuleren dat woningcorporaties de daken vergroenen, zodat woningen die onder het dak liggen beter geïsoleerd zijn (vooral bij hitte) en zodat de stad profiteert van een meer gespreide wateropvang en verkoeling in de zomer.