Aanvul­lende schrif­te­lijke vragen inzake zoete inval voor honing­bijen


Indiendatum: 12 apr. 2022

De Partij voor de Dieren-fractie is bezorgd over de effecten van de aanwezigheid van honingbijen op de wilde bijenpopulaties in Amsterdam. Ook van bewoners blijft de fractie bezorgde signalen ontvangen over de mogelijke negatieve effecten van de honingbijen op de wilde bijenpopulaties. In juli 2021 stelde de Partij voor de Dieren-fractie schriftelijke vragen over de mogelijke negatieve effecten van de vele honingbijen in Amsterdam op de wilde bijen in de stad. In de beantwoording gaf het college aan dat EIS Kenniscentrum bezig was met een inventarisatie en advies over dit thema. Dit advies zou volgens die beantwoording begin 2022 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bakker op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  • Wanneer verwacht het college het advies van EIS Kenniscentrum Insecten aan de gemeenteraad voor te leggen?

Zie hier voor de oorspronkelijke set schriftelijke vragen inzake zoete inval voor honingbijen

Indiendatum: 12 apr. 2022
Antwoorddatum: 16 mei 2022

Vraag 1 (schriftelijke vraag van 12 april 2022): Wanneer verwacht het college het advies van EIS Kenniscentrum Insecten aan de gemeenteraad voor te leggen?

Antwoord op vraag 1: Het advies van EIS Kenniscentrum Insecten is 14 april 2022 ontvangen en is in de bijlage van dit antwoord toegevoegd.

Klik hier voor het rapport.

Met dit rapport kunnen wij eveneens antwoord geven op vraag 5 van de schriftelijke vragen van 14 juli 2021:

Vraag 5 (schriftelijke vragen 14 juli 2021): Ziet het college een noodzaak tot het sturen op een matiging van het aantal bijenkasten in de stad?

Antwoord op vraag 5: EIS Kenniscentrum Insecten heeft in haar advies aangegeven dat “verwacht mag worden dat de wilde bestuiversfauna momenteel in de stad sterk nadeel ondervindt van de huidige dichtheden aan honingbijvolken” (EIS, 2022, pagina 3). Zij geeft aanbevelingen voor het opstellen van regels omtrent het maximum aantal bijenkasten in de stad. Het college acht het voldoende onderbouwd in dit rapport dat er een noodzaak is tot het matigen van het aantal bijenkasten in de stad. Het behoud van de wilde bijenstand in het bijzonder en de biodiversiteit in het algemeen is een van de pijlers van de Groenvisie. Het college zal dit jaar onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om het aantal bijenkasten in de stad te matigen en zal in het vierde kwartaal van 2022 een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake afhandeling van meldingen door de gemeente

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake WOB-verzoeken AEB

Lees verder

    Word actief Doneer