LHBT


De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente een belangrijke taak heeft in het waarborgen van de gelijkheid van burgers. We zien het als een taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen - zoals vrouwen, etnische minderheden en lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (LHBt) - zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging. Er moet met kracht worden opgetreden tegen alle vormen van discriminatie.

Om duidelijk te maken hoe belangrijk de Partij voor de Dieren de emancipatie van en gelijke behandeling LHBt'ers in de samenleving vindt, voeren we in 2013 voor het eerst mee met de Canal Parade! En het was een feestje.