Motie inzake Handicap Verrijkt: inclusie zonder obstakels


20 december 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het Beleidskader Inclusie en antidiscriminatie:

Constaterende dat:

 • Voor veel mensen met een handicap de dagelijkse realiteit er een is van ongelijkheid en discriminatie die hen scheidt van de samenleving;
 • Zij worden gehinderd in hun dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen doen, een baan vinden, uit eten gaan met vrienden en familie, het nachtleven verkennen en deelnemen aan sport en recreatie;
 • Deze scheiding is ingebed in wetgeving, beleid en praktijk via ‘speciale’ regelingen, scholen, institutionele leefomgevingen en gesegregeerde werkplekken;
 • Er vaak geen andere keuzes zijn, of de keuze wordt voor hen gemaakt;
 • De behoeften van LHBTIQ+-personen met een handicap of bi-culturele mensen met een handicap vaak onzichtbaar zijn en de belemmeringen waar zij mee te maken hebben vaak anders zijn dan die van anderen;
 • Hoe jonger deze mensen in aparte settings worden afgescheiden van de sameneleving, hoe groter de impact op hun ontwikkeling en de later status in de samenleving;

Overwegende dat:

 • Het VN-verdrag Handicap voorschrijft dat de overheid zorg moet dragen voor een
  inclusieve samenleving en dat mensen moeten worden betrokken bij besluiten over
  regelgeving en beleid dat hen aangaat;
 • Ruim een op de drie mensen met een handicap zich wekelijks eenzaam voelt, een op de
  tien aangeeft dat er dagelijks gevoelens van eenzaamheid zijn, een derde zich een blok
  aan het been van anderen voelt en vier op de tien mensen hebben het gevoel zich in een
  uitzichtloze situatie te bevinden;
 • LHBTIQ+-personen met een handicap en bi-culturele mensen met een handicap tot
  meerdere minderheidsgroepen behoren het behoren tot meer dan één minderheidsgroep
  kan leiden tot extra symptomen van depressie, angst en stress;
 • “Voor mij mijn dubbele labels geen punt zijn. Het is de buitenwereld die er een dubbel
  oordeel over heeft. Dat oordeel is dan ook dubbel zo hard,” aldus Jochem Verdonk en
  Maurits Huijbrechtse, beiden queer en disability activists;
 • “Mijn handicap en bi-culturele achtergrond niet slechts labels zijn, maar unieke lenzen die
  mijn kijk op de wereld vormgeven. Door mijn eigen uitdagingen en diverse achtergrond te
  omarmen, ben ik gaan begrijpen dat mijn unieke perspectief geen beperking is, maar
  eerder een waardevolle toevoeging aan het weefsel van onze samenleving. Het is in mijn
  anders-zijn dat ik de kracht vind om bruggen te slaan tussen werelden en te laten zien dat diversiteit niet alleen iets moois is, maar ook een verrijking voor ons allemaal,” aldus Nikki Manuputty, kunstenaar en disability activist;
 • Een handicap je kwetsbaar maakt: niet zozeer omdat je kwetsbaar bent als persoon, maar om hoe de buitenwereld je behandelt (we noemen dit validisme);

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Om in 2025 en 2026 in te zetten op mensen met een handicap – en daarbij aandacht te
  hebben voor intersecties waar een extra kwetsbaarheid/specifieke behoefte van uitgaat,
  zoals de LHBTIQ+-gemeenschap en de bi-culturele gemeenschap;
 • Ter voorbereiding daarop in 2024 met, voor en door de doelgroep een verkenning te
  starten om in kaart te brengen waar behoefte aan is;
 • Daarbij te focussen op het sociale en menselijke aspect van verbeteringen die nodig zijn;
 • De uitkomsten daarvan eind 2024 voor te leggen aan de raad;

Indieners,
K. van der Veen (GroenLinks)
M. Lust (D66)
A. Bouhassani (PvdA)
C. Kabamba (Lijst Kabamba)
I. Garmy (Volt)
M. Emmerik (PvdD)
S. Nijssen (VVD)
N. Ahmadi (Lijst AV)


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

JA21, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake informatieplicht toekomstige bewoners en gebruikers

Lees verder

Motie inzake meer diversiteit in AI-onderzoek

Lees verder

    Word actief Doneer