Motie inzake onzichtbaar geweld: LHBTIQ+ en seksueel geweld


24 januari 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over publieke gezondheid en seksuele voorlichting,

Constaterende en overwegende dat:
- Iedereen te maken kan krijgen met seksueel geweld en seksuele intimidatie, ongeacht leeftijd, genderidentiteit of seksuele voorkeur;
- LHBTIQ+ personen vaker slachtoffer hiervan zijn dan heteroseksuele personen1;
- De ervaringen van seksueel geweld voor deze groep vaak structureler van aard zijn en ook het vaakst gevolgen voor hun leven hebben2;
- Vooral biseksuele vrouwen en transgender of non-binaire mensen lopen een groter risico;
- De afgelopen vijf jaar maar liefst één op de drie biseksuele vrouwen slachtoffer is geweest van fysiek seksueel geweld;
- LHBTIQ+ personen onvoldoende in beeld zijn bij professionals die werken binnen het veld van seksueel geweld34;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Op korte termijn:
- Aanbod te realiseren om de bespreekbaarheid van slachtofferschap van seksuele intimidatie en seksueel geweld binnen de LHBTIQ+ gemeenschap te vergroten;
- Kennis te vergroten binnen de LHBTIQ+ gemeenschap over beschikbare ondersteuning van slachtoffers van seksuele intimidatie en seksueel geweld;
- Hiervoor € 50.000,- vanuit het budget van Diversiteit in te zetten in het kader van de samenwerking met OOV en Zorg voor het bijdragen aan de sociale veiligheid van LHBTIQ+ personen;

En hiernaast te onderzoeken of en hoe structureel:
- De kennis en expertise over LHBTIQ+ in relatie tot seksueel geweld te vergroten en dit in samenspraak met het LHBTIQ+-netwerk in de stad te doen;
- De verschillende domeinen - zorg, veiligheid, publieke gezondheid en preventie én diversiteit - met elkaar te verbinden en te bespreken op welke wijze de doelgroep in beeld is en waar aanknopingspunten liggen om het thema in beleid te verankeren;
- Aanbod te realiseren voor laagdrempelige en gepaste hulpverlening na seksuele intimidatie en seksueel geweld onder LHBTIQ+ personen;

En dit alles te betrekken bij een beleidsbrief over de Amsterdamse situatie betreffende LHBTIQ+
en seksueel geweld en deze eind 2024 aan de raad voor te leggen.

Indiener(s)
K.S.N. Van der Veen
M.J. Lust
G. Noordzij
C.K.E. Kabamba
I. Garmy
S.C. Nijssen
J.A. Veldhuyzen
R.B. Havelaar
M.J. Emmerik
E. Bobeldijk


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake een pas op de plaats voor het inzetten van algoritmes voor het signaleren van ‘verdachte’ fenomenen in de openbare ruimte

Lees verder

Motie inzake meer groen op de Dam

Lees verder

    Word actief Doneer