Motie inzake onderzoek alter­na­tieven om uitstroom te beperken


24 april 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over het Vaststellen van het Amsterdams atelier- en broedplaatsenbeleid 2023-2026,

Constaterende dat:
- In het atelier- en broedplaatsenbeleid kunstenaars na 10 jaar moeten doorstromen;
- Er is schaarste onder ateliers en atelierwoningen;

Overwegende dat:
- Er nog geen onderzoek is uitgevoerd naar de effecten van dit beleid;
- Er volgens CAWA en kunstenaars meer atelierruimte gecreëerd kan worden met de alternatieve oplossingen zoals timesharing of atelierruimtes delen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- Naast het onderzoeken van de effecten van doorstroom, in gesprek te gaan met CAWA en kunstenaars om mogelijkheden te verkennen en eventuele alternatieven van CAWA en kunstenaars te onderzoeken zoals delen, time-sharen, leegstaande kantoorgebouwen hiervoor te gebruiken
- Het beleid te heroverwegen, mocht uit onderzoek blijken dat doorstroom nadelig uitpakt voor de beroepsgroep kunstenaars

Indiener,

M.J. Emmerik


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake monitoring ijzeren voorraad

Lees verder

Motie inzake creëer in leegstaande kantoorpanden nieuwe atelierruimtes

Lees verder

    Word actief Doneer