Zoete inval voor honing­bijen


19 mei 2022

Deze week zijn aanvullende schriftelijke vragen over de bescherming van wilde bijen van raadslid Anke Bakker door het college beantwoord. Hierin is te lezen dat uit onderzoek van de stichting Eis (het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden) blijkt dat “verwacht mag worden dat de wilde bestuiversfauna momenteel in de stad sterk nadeel ondervindt van de huidige dichtheden aan honingbijvolken.”[1] Partij voor de Dieren Amsterdam spreekt zich uit voor een registratieplicht voor gehouden bijenvolken en een betere bescherming van de wilde soortgenoten.

In Het Parool en AD geeft raadslid Anke Bakker aan dat zij beseft dat regels over het houden van bijen gevoelig liggen. Zij observeert dat imkers vaak met de beste intenties bijen houden. De grootste bedreigingen voor wilde bijen vormen volgens haar het landbouwgif, het stikstof en het intensieve landgebruik. Ze concludeert echter dat de gemeente Amsterdam naar aanleiding van de bevindingen van de stichting EIS grondig moet stilstaan bij het probleem.

Het rapport concludeert namelijk dat de honingbijen de wilde bijen in de stad beconcurreren, omdat zij gebruik maken van dezelfde voedselbronnen.[2] Bij meer dan drie honingbij-volken per vierkante kilometer treedt zulke concurrentie over het algemeen genomen op, stellen de onderzoekers.[3] En dan zijn er ook nog wilde bestuivers in Amsterdam, zoals de moshommel, die extra gevoelig zijn voor dit soort voedselconcurrentie en bovendien op de Rode Lijst staan omdat zij als bedreigd worden beschouwd. Het rapport wijst daarom ook gebieden aan die heel belangrijk zijn voor deze bedreigde en/of concurrentiegevoelige insecten en speciale aandacht verdienen.[4] Passende maatregelen zijn volgens Anke Bakker noodzakelijk: “Het houden van bijen heeft een heel natuurlijk imago, maar dat is het niet natuurlijk,” citeren het Parool en AD.

De fractie van de Partij voor de Dieren vindt het een goede zaak dat het Amsterdamse college dit jaar gaat onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om het aantal bijenkasten in de stad te reguleren en kijkt uit naar het voorstel dat in het vierde kwartaal van 2022 zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Luister ook het interview met Anke Bakker hierover terug op Radio1 Langs de Lijn.

Lees ook 'Bijenstrijd in de steden' in NRC.

[1] EIS rapport ‘Voedselconcurrentie tussen honingbijen en wilde bijen in Amsterdam’, p. 3.

[2] EIS rapport, p. 2.

[3] EIS rapport, p. 2-3.

[4] EIS rapport, p. 3 en 14-18.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Amsterdam wil uitleg over datacenters en het vastlopen van ons elektriciteitsnetwerk

Vorig jaar is er congestie afgekondigd voor het onderstation aan de Hemweg Amsterdam. Dit station verzorgd een groot deel van...

Lees verder

Johnas van Lammeren kandidaat-wethouder voor Amersfoort

Na twaalf jaar raadslidmaatschap in de gemeenteraad van Amsterdam wordt Johnas van Lammeren voorgedragen als wethouder voor h...

Lees verder