Partij voor de Dieren Amsterdam wil uitleg over data­centers en het vastlopen van ons elek­tri­ci­teits­netwerk


18 mei 2022

Vorig jaar is er congestie afgekondigd voor het onderstation aan de Hemweg Amsterdam. Dit station verzorgd een groot deel van Amsterdam West, Nieuw-West, de Haven en zelfs Zaanstad van elektriciteit. Fractievertegenwoordiger Mischa Meerburg heeft dit punt geagendeerd op de eerstvolgende Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei om opheldering te krijgen over hoe dit heeft kunnen gebeuren, en wat het college hieraan gaat doen.

In een raadsbrief van vorig jaar worden datacenters genoemd als een van hoofdoorzaken van de netcongestie op het onderstation Hemweg.[1] In dit gebied nemen datacenters - met 130 Megavolt Ampere - veel ruimte in. Het gaat om 20% van het totale vermogen van het gebied. Nieuwe gebruikers kunnen hierdoor voorlopig geen stroomaansluiting krijgen.

Datacenters verbruiken nu al evenveel stroom als alle Amsterdamse huishoudens bij elkaar en volgens onderzoek van CE Delft zijn datacenters in 2030 de grootste veroorzakers van broeikasgassen, mits het huidige beleid wordt doorgezet. De Partij voor de Dieren ontvangt bovendien signalen vanuit verschillende bedrijven (in en rondom de Haven) dat de verwachte congestie een belemmering is voor de verduurzaming van bedrijven.[2]

Industriële grootverbruikers van energie willen zo snel mogelijk processen die nu op aardgas draaien verruilen voor elektrische varianten zoals industriële warmtepompen en/of e-boilers. Ook laadpalen voor elektrisch vervoer wordt hierdoor bemoeilijkt. Dit is cruciaal voor het behalen van onze klimaatdoelstelling maar ook voor het verminderen van onze afhankelijkheid van olie en (Russisch) aardgas. [3]

Onze fractie is verbaasd over de beleidskeuze om - ondanks de vele waarschuwingen - door te blijven gaan met het uitbreiden van datacentercapaciteit in Amsterdam. We zijn benieuwd hoe deze beslissing tot stand is gekomen, wat er gedaan kan worden om deze beslissing desnoods terug te draaien, en wat het college gaat doen om te voorkomen dat dit voor problemen zich voordoen in andere gebieden.
[1] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10976444/2/09012f97804a8b91

[2] https://oram.nl/nieuws/energiecongestie-acuut-probleem-dat-vraagt-om-oplossingen/

[3] https://fd.nl/bedrijfsleven/1438356/propvol-elektriciteitsnet-zet-streep-door-klimaatambities-van-amsterdam-iie2cag0YzQs

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Amsterdam wil opheldering over de kosten van de zeesluis bij IJmuiden

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren stelt vragen aan het college na onderzoek van NH-Nieuws naar de nieuwe zeesluis bij IJm...

Lees verder

Zoete inval voor honingbijen

Deze week zijn aanvullende schriftelijke vragen over de bescherming van wilde bijen van raadslid Anke Bakker door het college...

Lees verder