Vuur­werk­verbod in Amsterdam op initi­atief Partij voor de Dieren


13 februari 2020

De gemeenteraad van Amsterdam heeft vandaag ingestemd met een totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Op initiatief van de Partij voor de Dieren Amsterdam werd een motie hiertoe ingediend. Het afsteekverbod wordt per komende jaarwisseling ingevoerd. Ook de verkoop van consumentenvuurwerk wordt zoveel als mogelijk verboden.

“Een historisch besluit, waar ik en mijn partij zich al jaren voor inzetten”, aldus Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. “Hiermee voorkomen we overlast en milieuvervuiling en bereiken we meer veiligheid voor onze hulpverleners, betere luchtkwaliteit en besparen we veel dierenleed.”

Ruime raadsmeerderheid voor vuurwerkverbod
De Partij voor de Dieren dringt al jaren in de gemeenteraad aan op het verminderen van particulier vuurwerk in Amsterdam. Een professionele vuurwerkshow met Oud en Nieuw zal het consumentenvuurwerk vervangen. Al in 2017 kreeg de Partij voor de Dieren met een initiatiefvoorstel de handen op elkaar voor het inperken van particulier vuurwerk. De instelling van vuurwerkvrijzones en de handhaving daarop hadden niet het gewenste effect.

Amsterdam verandert in een rampgebied met oudjaar
Elk jaar leidt Amsterdam grote financiële schade door het vuurwerk. Mensen gooien vuurwerk naar elkaar en naar hulpverleners, er zijn talloze branden en de EHBO’s van ziekenhuizen zijn overvol. Het afsteken van vuurwerk leidt tot angst en stress bij kinderen, ouderen, wilde dieren en huisdieren. Bij de jaarwisseling is er fors meer luchtverontreiniging en dit heeft gevolgen voor mensen met aandoeningen aan de long- en luchtwegen. Politieke partijen, artsen, verzekeraars en dierenbeschermers bepleiten daarom een vuurwerkverbod. Naast alle gezondheids- en milieuschade is de financiële schade in Amsterdam meer dan een half miljoen.

Feestelijke Oud en Nieuwviering 2020/2021
Johnas van Lammeren pleit voor een feestelijke Oud en Nieuwviering die wordt georganiseerd door de gemeente Amsterdam. De vrijkomende financiën - de schade zal bij een vuurwerkverbod een stuk geringer zijn – kunnen daarvoor gebruikt worden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Raadslid Johnas van Lammeren wordt conducteur

De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren verruilt op vrijdag 7 februari zijn raadszetel voor de conducteursstoel. Jo...

Lees verder

Westerpark en Haven-Stad worden groener

Amsterdam bouwt 50.000-70.000 woningen in Haven-Stad nabij het Westerpark. Voor het groen zouden de nieuwe bewoners grotendee...

Lees verder