Toegan­kelijk openbaar vervoer voor iedereen


27 september 2018

De Partij voor de Dieren heeft het college gevraagd naar het verdwijnen van zitplaatsen bij haltes voor het openbaar vervoer. In plaats van bankjes, lijken er steeds meer haltes met uitsluitend leunstangen te worden aangelegd. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren wil weten in hoeverre hierbij rekening is gehouden met mensen die slecht ter been zijn.

Voldoende, veilig, schoon en goed openbaar vervoer voor iedereen is van essentieel belang. Van Lammeren heeft het college gevraagd wat de ontwikkelingen zijn rondom het aantal zitplaatsen per halte en of het inderdaad een trend is dat er steeds minder zijn. De fractie van de Partij voor de Dieren ontving al berichten van Amsterdammers voor wie het openbaar vervoer door het verdwijnen van zitplaatsen een steeds minder aantrekkelijke optie is, en zet zich ervoor in dat het OV fijnmazig wordt en toegankelijk blijft.