Rekentruc over Amsterdams ener­gie­beleid afgekeurd door de rechter


30 april 2020

De Sluisbuurt moest van de gemeente worden aangesloten op stadsverwarming. Door een rekentruc werd zonne-energie buiten de berekening gehouden, zodat het warmtenet als gunstigste uit de bus kwam. Dat mag niet, zo oordeelde de rechter deze week. De Partij voor de Dieren trok al in 2017 aan de bel over deze inefficiënte manier van verwarming van de stad op afval en biomassa.

Johnas van Lammeren: ‘In de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren benadrukten we dat het warmtenet een onrealistisch opwekrendement op papier heeft bij de gemeente Amsterdam. Bij een warmtenet moet energie kilometers afleggen. Hierdoor gaat tussen de bron en het huis dat verwarmd moet worden juist heel veel energie verloren, zeker omdat het in Amsterdam hoogtemperatuur-warmtenetten betreft. Intussen konden bewoners niet kiezen voor duurzamere alternatieven, zoals een warmtepomp en zonne-energie. Een rekentruc zorgde ervoor dat deze minder duurzaam uitvielen.”

De Partij voor de Dieren vindt dat Amsterdammers keuzevrijheid moeten hebben, zodat zij hun huis op de meest duurzame manier van energie kunnen voorzien. De motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen, maar de motie werd tot op heden niet uitgevoerd door het college.

Het zelfbenoemde ‘groenste college ooit’ blijft inzetten op warmtenetten, waarbij de energiebron afval of biomassa is. Afval kwam uit andere landen om de centrales te laten branden. Biomassa ligt al langer onder vuur, omdat het zorgt voor ontbossing en meer stikstof en CO2-uitstoot dan kolen- en gascentrales.

Johnas van Lammeren: “Het is tijd dat het college stopt met rekensommen om het hoogtemperatuur-warmtenet te verkopen, maar nu gaat inzetten op groene energie. We hebben een schoner klimaat nodig. Niet op papier, maar in de echte wereld.”

Gerelateerd nieuws

Stop met de bouw van een biomassacentrale in Amsterdam

Het college moet als ‘groenste college ooit’ en 100% aandeelhouder van het AEB afzien van de bouw van de AEB-biomassacentrale...

Lees verder

De bomenkap in de stad is niet bij te benen

In hoog tempo kapt de gemeente Amsterdam duizenden bomen, maar van herplant komt weinig terecht. Raadslid Anke Bakker is verb...

Lees verder