Warm­teplan Amstel­kwartier 2e fase West­strook  (gelijk­waardige bere­kening)


9 november 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het warmteplan Amstelkwartier 2e fase Weststrook. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1338);

Overwegende dat:

Onduidelijk is of Warmtenet op lange termijn wel duurzaam is.

Constaterende dat:

-Warmte net lange termijn investeringen zijn, zowel economisch als technisch

-Inwoners keuze vrijheid moeten hebben, indien zij zelf meer duurzaam en milieu vriendelijk in hun eigen energie en verwarming kunnen voorzien.

-DE EPC berekening negatief beïnvloed wordt door een vaak onrealistische opwekrendmenten van Warmtenetten.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

om het positieve effect van de EPC met betrekking tot warmtenet zo bij te stellen dat de PEV berekening gelijkwaardig wordt, met het oog op het energie verbruik.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen