Partij voor de Dieren wil maat­re­gelen om storm­schade aan bomen te voorkomen


2 december 2020

In de zomerstorm van 2019 en de stormen in 2020 zijn er veel bomen omgewaaid. Zo'n 300 bomen en ook twee honderdjarige monumentale bomen rond het Oudekerksplein vielen als luciferhoutjes om. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak. Daarbij zijn ook aanbevelingen gedaan, maar het is niet duidelijk of het college daarmee aan de slag gaat. Raadslid Anke Bakker stelt samen met GroenLinks schriftelijk vragen aan de wethouder.

Raadslid Anke Bakker: "Het is goed als Amsterdam zulke ernstige stormschade kan voorkomen. Door goed in beeld te hebben welke bomen een risico vormen kan de groeiplaats bijvoorbeeld vroegtijdig verbeterd worden."

Bij vrijwel alle omgewaaide bomen was er sprake van een ‘onderontwikkelde beworteling’. Met name het verschijnsel ‘potloodiep’ lijkt een belangrijke oorzaak. Dat zijn iepen met een specifieke kweekmethode die in een latere levensfase problemen ondervinden met wortelontwikkeling.