College dringt bij provincie aan op minder natuur­be­scherming Gaas­perplas


Partij voor de Dieren vraagt om ophel­dering

27 november 2020

De fractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de toekomst van het natuurgebied rond de Gaasperplas. Het college heeft bij de provincie Noord-Holland aangedrongen op minder strenge natuurbescherming, zodat horeca en musea terecht kunnen in het natuurgebied.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben in beantwoording op de zienswijze benadrukt dat zij het natuurgebied van dusdanig landschappelijk belang achten dat zij het onder de werkingssfeer van het ‘Landelijk Gebied’ willen handhaven. Desalniettemin heeft wethouder van Doorninck, met de portefeuilles Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid, daarna nog een brief naar de provincie gestuurd. Hierin wordt opnieuw geopteerd voor minder natuurbescherming.

De wethouder zag ook mogelijkheden om in overleg met de provincie “te komen tot voorstellen voor compensatie en zelfs voor een vergroting en verbetering van de NNN (Natuurnetwerk Nederland) ter plaatse”. De wethouder stelt dat deze “kans voor verbetering van de NNN verloren” gaat met het opnemen van de Gaasperplas binnen het werkingsgebied ‘Landelijk Gebied’. De fractie van de Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen over deze opmerkelijke opstelling van de gemeente.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: Koester de volkstuinen!

De volkstuinen zijn de groene en sociale parels van de stad en moeten we koesteren. Het college heeft helaas forse veranderin...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil maatregelen om stormschade aan bomen te voorkomen

In de zomerstorm van 2019 en de stormen in 2020 zijn er veel bomen omgewaaid. Zo'n 300 bomen en ook twee honderdjarige monume...

Lees verder