Partij voor de Dieren stelt vragen over vernieling van natuur­project


14 mei 2020

Een aannemer heeft per ongeluk een natuurproject vernield in het Gijsbrecht van Aemstelpark. Het gaat om een project met twee natuurvriendelijke oevers van samen ongeveer een kilometer lang waar door een stadsecoloog en bewoners al dik twee jaar aan werd gewerkt voor bijen, vlinders, libellen en vleermuizen. Raadslid Anke Bakker stelt schriftelijke vragen aan de wethouder.

Maaifouten zijn wel vaker onderwerp van gesprek geweest in de gemeenteraad. De Partij voor de Dieren heeft eerder incidenten aangekaart waarbij gewaardeerde bloeiende stokrozen zijn meegemaaid of planten van buurtinitiatieven door slechte afstemming zijn verwijderd. Een ander probleem is het niet nakomen van afspraken over het vooraf weghalen van zwerfafval waardoor versnipperde stukjes plastic in het Amsterdamse groen terecht komen.

De Partij voor de Dieren wil graag weten hoe het overleg tussen gemeente en aannemers plaatsvindt. En of er eisen worden gesteld aan de groenkennis van uitvoerende werknemers. Ook stelt de Partij voor de Dieren voor om minder met aannemers te werken en te investeren in een brede deskundige gemeentelijke groendienst.