Schrif­te­lijke vragen inzake de vernie­lingen van een natuur­project in het Gijs­brecht van Aemstelpark in Buiten­veldert


NOS berichtte op woensdag 13 mei jl.[i] dat een aannemer in Amsterdam per ongeluk een natuurproject heeft vernield in het Gijsbrecht van Aemstelpark. Het gaat om een project met twee natuurvriendelijke oevers van samen ongeveer een kilometer lang waar door een stadsecoloog en bewoners al dik twee jaar aan werd gewerkt voor bijen, vlinders, libellen en vleermuizen. De oevervegetatie is gelukkig wel intact gebleven, anders waren mogelijk ook de nesten van broedende vogels vernietigd. De aannemer zou gebruik hebben gemaakt van een verouderde kaart. Hij heeft aangeboden zijn medewerkers in te zetten om te helpen onkruid wieden en nieuwe bloemen te zaaien.

Maaifouten zijn wel vaker onderwerp van gesprek geweest in de gemeenteraad. De PvdD heeft eerder incidenten aangekaart waarbij gewaardeerde bloeiende stokrozen zijn meegemaaid of planten van buurtinitiatieven door slechte afstemming zijn verwijderd. Een ander probleem is het niet nakomen van afspraken over het vooraf weghalen van zwerfafval waardoor versnipperde stukjes plastic in het Amsterdamse groen terecht komen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Heeft het college kennisgenomen van dit nieuwsbericht en is het juist?
  2. De kaarten zijn naar de aannemer gemaild. Vindt er ook overleg plaats tussen gemeente en ondernemer, bijvoorbeeld ter plaatse?
  3. Wie doet er vooraf een ecologische schouw of er op een plek gemaaid kan worden?
  4. Worden er eisen gesteld vanuit de gemeente ten aanzien van de groenkennis van de uitvoerende werknemers van aannemers voor het groenbeheer? Zo ja: welke? Zo nee: waarom niet?
  5. Hoe staat de wethouder tegenover het aanbod van de aannemer om dezelfde uitvoerders gratis in te zetten voor het wieden van onkruid en het zaaien van nieuwe bloemen? Hoe denkt de ecoloog hierover?
  6. Ziet de wethouder mogelijkheden om de uitwisseling van informatie tussen de gemeente en de aannemers te verbeteren?
  7. Zou het niet waardevoller zijn om minder met aannemers te werken en om te investeren in een brede deskundige gemeentelijke groendienst zoals voor is gekozen door gemeente Waterland[ii]?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://nos.nl/artikel/2333769-maaier-kortwiekt-per-ongeluk-natuurproject-in-amsterdams-park.html

[ii] https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200106_39705209/waterland-moet-groener-worden-meerwaarde-van-de-eigen-groendienst-is-groot?