Bescherm en behoud de Noorder IJplas


1 april 2021

Na de rampzalige plannnen voor de Sloterplas en de Gaasperplas is het nu de beurt aan de Noorder IJplas. Ook daar worden de plas en oevers aangepast op ‘recreatie, recreatie, recreatie’ ten koste van de biodiversiteit. De bijzondere natuur van de Noorder IJ-plas moet in de toekomst als stadspark fungeren voor Haven-Stad: een centraal park tussen Zaanstad en Amsterdam. Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa diende moties in om de verwilderde natuur te behouden en geen bebouwing toe te staan of in het uiterste geval te maximeren.

De Noorder IJplas is een bijzonder natuurgebied. Naast vossen, vleermuizen, salamanders en konijnen, nestelen er broedvogels waaronder de blauwborst, havik, grote karekiet, ijsvogels, aalscholver en andere soorten. In de raadsvergadering werd het 'Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-Plas' besproken. Volgens het college waarborgt het plan voldoende groen en open ruimte in een stedelijk gebied met een groeiend aantal inwoners en werknemers. De Partij voor de Dieren ziet het 'Toegankelijk maken van een gebied' vanuit dit college als wederom een schaarse rustige plek waar een hoge mate van biodiversiteit is vervangen voor een recht-toe-recht-aan-park met drukke recreatie. In oktober 2020 hebben meer dan 600 “Vrienden van de Noorder-IJplas” een petitie ondertekend: de ruigte/struin-bestemming moet ongeschonden blijven.

Behoud de natuur
Raadslid Jennifer Bloemberg: "Het verwijderen van verwilderde natuur voor een 'stadspark met recreatie' is geen vergroening, maar tast het groen juist aan. Bovendien is dit plan niet in lijn met de bescherming van de Hoofdgroenstructuur. Het zet de deur open voor bouwen in de Hoofdgroenstructuur en projectontwikkelaars zullen hun kansen grijpen. De Technische Advies Commissie had niet voor niets een negatief advies. Ik wil het college meegeven dat er naast een klimaatcrisis ook een biodiversiteitscrisis is."

Windmolen en drijvende zonnepanelen

De Partij voor de Dieren is ook geen voorstander van de Noorder IJplas als zoekgebied voor de plaatsing van windturbines en drijvende zonnepanelen. Samen met het CDA diende de Partij voor de Dieren een amendement in om een passage over windmolens te schrappen. Ook stemden de Partij voor de Dieregen tegen het amendement van de ChristenUnie waarin gepleit wordt voor drijvende zonnepanelen in dit natuurgebied. Voor zonnepanelen is nog voldoende plek op de Amsterdamse daken.

Moties Partij voor de Dieren
Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa: "Mijn voorkeur gaat naar het niet bouwen bij de Noorder IJplas. Indien de raad dit niet wil, wil ik in ieder geval dat de bouw vooraf streng beperkt wordt. Daar heb ik ook een motie voor. Laat helder zijn dat de Partij voor de Dieren vindt dat het struinnatuurgebied niet aangetast moet worden en er al helemaal niet in gebouwd hoort te worden. We hebben daarom ook een motie om het TAC advies volledig op te volgen en daarmee het unieke verwilderde karakter van de Noorder IJ-plas te behouden."

Gerelateerd nieuws

Volkstuin de Vrijbuiters opgekocht door grondspeculant

Hoe kon volkstuin De Vrijbuiters in Zuidoost in handen vallen van een grondspeculant? De provincie bood de grond namelijk eer...

Lees verder

Subsidies voor Artis en een topinkomen voor de directeur

De directeur van Artis verdient meer dan twee ton, maar de organisatie krijgt ook jaarlijks miljoenen euro subsidie van de ge...

Lees verder