Natuur­lijke oevers bij nieuw­bouw­pro­jecten


23 april 2019

In Amsterdam worden veel plannen gemaakt voor nieuwbouw en herinrichting van de openbare ruimte, ook aan het water. Het valt de Partij voor de Dieren hierbij op dat in projecten geen natuurlijkvriendelijke oevers worden verwerkt. Gangbaar lijken aanlegsteigers, betonnen of stalen damwanden of kademuren. Dit is te zien in de impressies van projecten, zoals de waterwoningen aan de Scheepsbouwweg en de herinrichting in Oostenburg.

De Partij voor de Dieren staat voor natuurinclusieve bouw en inrichting. Natuurlijke oevers hebben een flauw aflopend en begroeid talud en geven de ruimte aan verschillende (water)dieren. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en hebben een positief effect op de waterkwaliteit. Het college heeft aangekondigd voor nieuwbouw natuurinclusieve eisen op te gaan nemen in tenders op basis van een puntensysteem. In het handboek Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen[1] worden de voordelen van natuurvriendelijke oevers wel benoemd, maar blijft het onduidelijk hoe het college deze structureel kan gaan realiseren.

Raadslid Anke Bakker stelt schriftelijke vragen over nieuwbouwprojecten en de inrichting van de kades.

Gerelateerd nieuws

Zaaien doet zoemen op de Landelijke Zaaidag

Op 22 april de landelijke Zaaidag werd in heel Nederland gezaaid voor bijen en vlinders. Bekende imker en organisator van de ...

Lees verder

Evenementenbeleid van dit festivalcollege moet snel van tafel

Amsterdammers genoten het Paasweekend van een paar vrije, zonnige dagen. Ook startte officieel het festivalseizoen. Festivalg...

Lees verder