Evene­men­ten­beleid van dit festi­val­college moet snel van tafel


24 april 2019

Amsterdammers genoten het Paasweekend van een paar vrije, zonnige dagen. Ook startte officieel het festivalseizoen. Festivalgangers op het NDSM-terrein én duizenden Amsterdammers kilometers verderop ‘genoten’ van de bastonen. Het regende klachten van de Jordaan, het Westerpark tot aan de Overtoom. Decibelmeters sloegen uit en kopjes trilden op tafel. Twitter ontplofte, het regende klachten in Facebook-buurtgroepen en bij 14020 het telefoonnummer van de gemeente kwamen honderden klachten: de lijn was overbezet. Vriend en vijand van festivallend Amsterdam waren het er over eens: die volumeknop van het DGTL-festival stond écht te hoog. Toch ging de muziek niet zachter. Sterker nog, de volgende dag mocht DGTL weer voluit.

Festivalcollege
Waarom er zoveel overlast is? Amsterdam is de evenementen-hoofdstad van Nederland volgens de website van de gemeente. Het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en SP leek op een gelikte brochure van festivalorganisatoren. De bewoners zijn daar de dupe van. Meer dan twintig uur ongewenste basgeluiden in je eigen huis of tuin is niet normaal. En dit is nog maar de start van het Amsterdamse festivalseizoen: er komen nog honderden festivals deze zomer aan. Dit college wil niet minderen en dat is het is probleem.

Te ruime geluidsnormen
Al die Amsterdammers die dit weekend belden over de geluidsoverlast kregen de deksel op hun neus: de gemeente meldde dat de normen niet werden overschreden. Of zoals een handhaver zei: “Het is net als autorijden. We willen dat de mensen 80 rijden, maar de politiek heeft 130 ingesteld. U moet bij de politiek zijn.” En zo kreeg DGTL ruim baan voor de tweede festivaldag. Bewoners bij de Gashouder hadden dubbele pech: want na DGTL gingen de basdreunen van Awakenings door tot in de vroege ochtend.

Vergunningverlening
Bewoners kunnen toch bezwaar maken op al die evenementen? Helaas is het bijna de dagelijkse praktijk dat stadsdelen de evenementenvergunning zeer kort voor het evenement verstrekt. Het tijdig indienen van een zienswijze of bezwaar is hierdoor voor bewoners onmogelijk. Tegen de tijd dat het bezwaar is afgehandeld is het festival de volgende editie alweer aan het voorbereiden. Dat past niet bij een college dat democratisering zo belangrijk acht. Ik heb de burgemeester daarom met spoed om een overzicht gevraagd van alle evenementenvergunningen om tijdige vergunningverlening te monitoren.

Parken voor Amsterdammers en stadsnatuur
"De Amsterdamse parken zijn bedoeld bewoners. Een park biedt rust, ontspanning en buitenruimte. In het Amsterdam van dit ‘groene’ college is het park afgehekt en afgesloten voor bewoners bij de eerste zonnestralen. Ook de afspraken die de flora, fauna en bodem moeten beschermen in de parken worden niet nageleefd. Daarom moet dit evenementenbeleid heel snel van tafel. Er moet beter beleid komen waarin geluid en overlast voor bewoners en natuur worden beperkt. Een stad waarin de gemeente rekening houdt met rust en recreatie voor de inwoners", aldus Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam.

Gerelateerd nieuws

Natuurlijke oevers bij nieuwbouwprojecten

In Amsterdam worden veel plannen gemaakt voor nieuwbouw en herinrichting van de openbare ruimte, ook aan het water. Het valt ...

Lees verder

Spoeddebat biomassacentrale Diemen

In Diemen zijn de plannen voor een biomassacentrale in een vergevorderd stadium. De duurzaamheid van biomassacentrales staat ...

Lees verder