Agenda Dieren (dier­vrien­de­lijke kinder­boer­de­rijen)


21 april 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Agenda Dieren;

Overwegende dat:

het college het SKBN keurmerk en Boeren met beleid als uitgangspunten neemt voor het dierenwelzijn op kinderboerderijen;
binnen het SKBN keurmerk sociale dieren geïsoleerd gehuisvest mogen worden, onbeperkte fok (vaak voor de slacht) mogelijk is, en de huisvestingeisen worden gesteld conform de minimale eisen voor productiedieren in de vee-industrie, terwijl Boeren met beleid vele malen diervriendelijker is;
het onduidelijk is wat de Agenda Dieren beoogt door beide zeer verschillende keurmerken als uitgangspunt te noemen.

Besluit:

in de tabel op pagina 27 in de eerste rij onder kolom “Acties” de tekst
“Voor kinderboerderijen vormen de keurmerken ten aanzien van dierenwelzijn van SKBN en Boeren met beleid het uitgangspunt”
te wijzigen in:
“Alle kinderboerderijen moeten het SKBN-keurmerk dragen. Voor dierenwelzijn vormen de eisen uit Boeren met beleid het minimale vereiste.”

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

Alleanderepartijen