Wat doet de gemeente met ideeën van Amster­dammers voor een schone stad?


5 januari 2022

Goede ideeën, meldingen en klachten van Amsterdammers zitten vaak eerder in de papierbak dan het afval zelf. Waarom reageert de gemeente niet op bewoners? Raadslid Anke Bakker wil uitleg van het college en verbetering zien.

Amsterdammers willen schone stad, maar de stad is helaas verre van schoon. De containers puilen uit en de afvalinzameling hapert. Bewoners die meedenken en een bericht sturen naar de gemeente, krijgen daarop zelden een reactie. Leden van wijkcentrum d’Oude Stadt hebben daarom een brief gestuurd aan de gemeenteraad en aan wethouder Wedemeijer, die verantwoordelijk is voor de portefeuille ‘Reiniging’.

De aanleiding was een bericht op de gemeentelijke website over kartonverzameling. Er zouden meer dan twintig reacties op dit bericht door bewoners zijn verstuurd. Slechts twee inzenders kregen een antwoord waarin zij bovendien, aldus de wijkraad, werden afgescheept. De Partij voor de Dieren acht het van belang dat de gemeentelijke organisatie serieus omgaat met klachten en met aandacht ingaat op feedback en voorstellen van bewoners.

Schriftelijke vragen omgang met klachten en ideeën van Amster­dammers omtrent afval­pro­ble­matie
k

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Bescherm vleermuizen, gierzwaluwen en mussen!

Goed nieuws: er is steeds meer aandacht in Amsterdam voor beschermde diersoorten waarmee we onze huizen delen, namelijk vleer...

Lees verder

Draag bij aan het verkiezingssucces van de Partij voor de Dieren!

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Over 10 weken krijgen we de kans om van Amsterdam de groenste, duurzaamste en ...

Lees verder