Groene ruimte in Amsterdam holt achteruit: PvdD vraagt om ophel­dering


4 maart 2019

De Partij voor de Dieren Amsterdam vraagt om opheldering over de groene ruimte die afneemt. Uit recent onderzoek van planologen aan de UvA blijkt bijvoorbeeld dat er drie vierkante kilometer groene ruimte binnen de ring in Amsterdam is verdwenen sinds 2003. Omgerekend zou dat te vergelijken zijn met 550 tot 600 voetbalvelden aan vernietigd groen.

Daarnaast blijkt uit de Gezonde Stad Monitor dat het groen in de stad terug is gelopen. De Partij voor de Dieren wil o.a. van het college van B & W weten wat zij een acceptabele groennorm voor Amsterdam vindt en hoe zij het aantal vierkante meters groen per woning berekent. Daartoe hebben raadsleden Jennifer Bloemberg-Issa en Anke Bakker schriftelijke vragen gesteld.

De Partij voor de Dieren zet zich al sinds deelname aan de gemeenteraad in 2010 in voor het behoud en versterking voor het groen in Amsterdam. Keer op keer wordt er in gemeenteraadsvergaderingen groene ruimte opgeofferd voor bouwplannen en tegelijkertijd stelt de realisering van nieuw groen flink teleur.