Geen vuurwerk in het broed­seizoen


25 mei 2018

De Partij voor de Dieren wil meer duidelijkheid over de handhaving op vuurwerk buiten de jaarwisseling. Raadslid Jennifer Bloemberg heeft hier vragen over gesteld. De fractie onvangt regelmatig meldingen dat er buiten de jaarwisseling vuurwerk wordt afgestoken. Ook is het de PvdD een doorn in het oog dat evenementen in het broedseizoen vuurwerk mogen afsteken.

Vuurwerkoverlast is opgenomen als een van de stedelijke handhavingsprioriteiten 2017-2018. De PvdD-fractie ontvangt regelmatig meldingen dat er vuurwerk wordt afgestoken buiten de jaarwisseling, waaronder door particulieren. Hierbij ervaren mensen hinder van harde knallen, hebben dieren stress en blijven er achtergelaten vuurwerkresten liggen. De fractie heeft berichten ontvangen dat in de avond en nacht van 12 op 13 mei jongstleden, in het broedseizoen, meerdere malen vuurwerk is afgestoken in of tegen natuurgebied de Gaasperzoom (onderdeel van de Hoofdgroenstructuur). De PvdD wil weten hoe hierop is gehandhaafd.

Daarnaast is er afgelopen februari een motie aangenomen om vuurwerk bij evenementen in het broedseizoen te verbieden en hierover in gesprek te gaan met het provinciaal bestuur. De PvdD wil weten of dit gesprek al geweest is en hoe dit is verlopen. Tenslotte is geïnformeerd naar de uitwerking van het aangenomen initiatiefvoorstel van fractievoorzitter Johnas van Lammeren om zoveel mogelijk vuurwerkvrije zones aan te wijzen in Amsterdam.

Lees de vragen hier:

https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-vuurwerkoverlast-buiten-de-jaarwisseling

Gerelateerd nieuws

PvdD tegen doorstart horrorboerderij El Rief

Deze week stuitte de fractie van de Partij voor de Dieren op een aanvraag voor vergunningverlenging van horrorboerderij El Ri...

Lees verder

Vragen over de verspreiding van plastic

De Partij voor de Dieren heeft opnieuw verschillende signalen ontvangen over plasticverspreiding in de openbare ruimte. Omdat...

Lees verder