Geen muis in huis


Partij voor de Dieren wil preven­tieve aanpak van muizen in huizen

14 juni 2021

Amsterdamse woningen moeten 'muisproof' worden, zo stelt raadslid Anke Bakker voor in een initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad. Amsterdammers hebben steeds vaker muizen in huis en dat is niet hygiënisch en ongezond. De oplossing is eenvoudig: zorg dat muizen niet binnen kunnen komen. Bij nieuwe verhuringen of renovatie moeten woningen worden nagelopen op kieren, spleten en gaten en dan op passende wijze gesloten worden.

Door klimaatverandering hebben we in Nederland steeds zachtere winters en relatief meer droge periodes. Hierdoor neemt het aantal muizen in onze woningen toe. En dat kan vlug gaan: één muizenkoppeltje kan, veilig binnen en voorzien van genoeg voedsel, binnen een jaar resulteren in maar liefst 2800 muizen. Ook is het vervelend dat muizen snoeren van elektra stuk kunnen knagen, waardoor beschadigingen, kortsluiting en soms ook gevaarlijke situaties kunnen ontstaan (brand).

‘Muisproof’ wonen
De fractie van de Partij voor de Dieren kiest voor een structurele, preventieve, milieuvriendelijke en diervriendelijkere aanpak om overlast door muizen te voorkomen. Volgens docent dierplaagbestrijding Zeno Hoffmans is het bijvoorbeeld een klassiek probleem dat muizen via inbouwkeukens woningen binnenkomen. Er bestaan goede sluitringen, maar een aannemer denkt er vaak niet aan deze ruimtes goed te sluiten. Ook bioloog Albert Weijman, voorheen werkzaam bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), zegt dat preventie de beste bestrijding is. Hij pleit ervoor om preventietechnici op te leiden die kunnen helpen om panden knaagdierproof te maken.

Raadslid Anke Bakker: "Huizen horen netjes afgewerkt en zo ‘muisproof’ mogelijk opgeleverd te worden: ook in en achter niet zichtbare delen zoals keukenblokken horen zich geen voor muizen toegankelijke gaten te bevinden. Op het moment dat woningen gerenoveerd of opnieuw verhuurd worden kan hierop het beste ingespeeld worden door de nog lege woningen netjes af te werken en na te lopen op kieren, spleten en gaten, en deze te sluiten en dichten op passende wijze. Zowel materiaalgebruik als de te verrichten handelingen hoeven niet duur of ingewikkeld te zijn, zoals het aanbrengen van metalen plaatjes over gaten en sluitringen om buizen. "

Gemeente en woningcorporaties aan zet
De gemeente kan vastleggen dat woningcorporaties zich moeten inspannen om de woningen die zij verhuren ‘muisproof’ op te leveren. Zo blijven de kosten, onhygiënische situaties, schade, stress en slapeloze nachten door overlast door muizen Amsterdammers bespaard en wordt dierenleed ten gevolge van het gebruik van milieuonvriendelijke bestrijdingsmiddelen op een effectieve manier voorkomen.

Om het ‘muisproof’ maken van woningen te bevorderen stelt de fractie van de Partij voor de Dieren voor om een team van preventietechnici op te stellen, die geraadpleegd en betrokken kunnen worden bij renovatieprocessen en om de afwerking van woningen te controleren tijdens het constructieproces of bij de oplevering.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt spoeddebat over Lutkemeerpolder aan

Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa van de Partij voor de Dieren heeft een spoeddebat aangevraagd over de Lutkemeerpolder nu de ...

Lees verder

Is de verkoop van de biomassacentrale moreel houdbaar?

College, is de verkoop van de biomassacentrale van het AEB moreel houdbaar? Die vraag stelt fractievoorzitter Johnas van Lamm...

Lees verder