Partij voor de Dieren vraagt spoed­debat over Lutke­meer­polder aan


Infor­matie van Ahold en de wethouder verschilt

9 juni 2021

Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa van de Partij voor de Dieren heeft een spoeddebat aangevraagd over de Lutkemeerpolder nu de naam van de koper, Ahold, bekend is. De informatie die Ahold geeft komt niet overeen met de informatie van de wethouder. Er zijn vragen of dit wel een bedrijf is dat ruimte maakt voor woningbouw in Amsterdam. De Partij voor de Dieren roept op om de werkzaamheden stil te leggen.

De Partij voor de Dieren probeert al lang duidelijkheid te verkrijgen over welk bedrijf interesse heeft om een distributiecentrum te realiseren in de Lutkemeerpolder op de laatste biologische akkerbouwgrond van Amsterdam. Wat betreft de fractie van de Partij voor de Dieren zou de Lutkemeerpolder behouden en beschermd moeten worden. Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa betreurt dat raadsleden nog altijd de reserveringsovereenkomst niet hebben kunnen inzien, waarmee zij ernstig gehinderd worden in hun controlerende taak.

Ahold bouwt blokkendoos op Lutkemeerpolder
Op vrijdag 28 mei jl. werd via een andere weg eindelijk de bedrijfsnaam bekend. De actiegroep Behoud Lutkemeer heeft namelijk via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) stukken losgekregen, waarin op één pagina ‘Ahold’ niet was zwart gelakt.

In het artikel ‘Actievoerders Lutkemeerpolder onthullen wie groene polder gaat bebouwen: Ahold’ van 28 mei in het Parool is te lezen dat een woordvoerder van Ahold heeft bevestigd dat het bedrijf de “mogelijkheden onderzoekt” om in de Lutkemeerpolder een logistiek punt te bouwen. Het plan verkeert volgens Ahold vooralsnog in een “verkenningsfase”. Dit is zeer opmerkelijk, want in de beantwoording op schriftelijke vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren inzake ‘het bouwrijp maken van de Lutkemeerpolder’ geeft wethouder van Doorninck, met de portefeuilles Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid, namens het college van B&W aan dat door het bedrijf extra tempo gemaakt zou worden om in mei met een afgerond definitief ontwerp te komen. Volgens de planning zou vervolgens in juni de investeringsbeslissing worden genomen, de omgevingsvergunning worden aangevraagd, worden gecommuniceerd over de ontwikkeling en in augustus gewerkt gaan worden aan de aanleg van de infrastructuurlus (K&L en verharding).

Geen verhuizing Amsterdams bedrijf
Daarnaast is het opvallend te noemen dat lang werd gedaan alsof het bedrijventerrein nodig zou zijn in verband met toenemende druk op de woningmarkt in Amsterdam. Op de website van het SADC staat vermeld dat de gemeente en de GEM ruimte creëren bij de Lutkemeerpolder om bedrijven een andere plek te bieden. Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa: "Ik heb al eerder aangedrongen in de gelegenheid gesteld te willen worden om te kunnen controleren of de informatie die op de website van het SADC staat rijmt met de keuze om plek te bieden aan het eerder nog anonieme bedrijf waarmee de reserveringsovereenkomst is gesloten. De Partij voor de Dieren vraagt zich, nu de mogelijke koper bekend is, ten zeerste af of het bedrijf Ahold wel past in het Amsterdamse vestigingsbeleid en of het daadwerkelijk is verdreven uit de stad om ruimte te maken voor woningen."

Informatie van Ahold en wethouder komen niet overeen
De Partij voor de Dieren komt tot de conclusie dat het beeld van de stand van zaken dat Ahold en de wethouder schetsen niet overeenkomt. Volgens een woordvoerder van Albert Heijn zou het slechts gaan om een verkennende fase. Ondertussen is de gemeente een kavel ter grootte van 5 hectare bouwrijp aan het maken, om deze zogezegd in het derde kwartaal van 2021 op te kunnen leveren. Dit terwijl conform motie 2018-1395 geen gronden verhard c.q. bouwrijp gemaakt zouden worden, “voordat de nieuwe gebruikers bekend zijn, de reserveringsovereenkomsten en de ontwikkeling van die kavels definitief zijn”. Het handelen van de GEM Lutkemeer lijkt dus lijnrecht in te druisen tegen de bestuurlijke reactie waarmee de motie 2018-1395 is afgehandeld.

Op dit moment vinden er mogelijk ongegrond onomkeerbare werkzaamheden plaats die de biologische akkerbouwgrond in de Lutkemeerpolder voorgoed beschadigen. De fractie van de Partij voor de Dieren wil daarom met spoed deze zaak met de wethouder bespreken en de werkzaamheden stilleggen.

Gerelateerd nieuws

Meerderheid lonkt voor Meervaart op de huidige locatie

Partij voor de Dieren, VVD, ChristenUnie, JA21, CDA en Partij van de Ouderen willen dat de nieuwe Meervaart op de huidige loc...

Lees verder

Geen muis in huis

Amsterdamse woningen moeten 'muisproof' worden, zo stelt raadslid Anke Bakker voor in een initiatiefvoorstel aan de gemeenter...

Lees verder