Is de verkoop van de biomas­sa­cen­trale moreel houdbaar?


Partij voor de Dieren stelt vragen aan het college

14 juni 2021

College, is de verkoop van de biomassacentrale van het AEB moreel houdbaar? Die vraag stelt fractievoorzitter Johnas van Lammeren aan het college van GroenLinks, D66, PvdA en SP nu er in de Tweede Kamer een meerderheid is voor het standpunt dat het verstoken van houtige biomassa schadelijk is voor het klimaat en geen geschikt alternatief is voor fossiele brandstoffen. Als de biomassacentrale door de gemeente wordt verkocht dan wordt een vroegtijdige sluiting van de centrale moeilijker.

De biomassacentrale staat momenteel in de verkoop bij het AEB. De gemeente is 100% eigenaar van het AEB. Een nieuwe eigenaar zal de centrale zo lang mogelijk open willen houden. De Partij voor de Dieren hecht er waarde aan dat het Amsterdamse klimaatbeleid aansluit op actuele (wetenschappelijke) inzichten en is van mening dat er moet worden gekeken naar de mogelijkheden om zo snel mogelijk te stoppen met het verstoken van houtige biomassa door het AEB.

Bij het verbranden van houtige biomassa komt een grote hoeveelheid CO2 vrij. Vooraanstaande wetenschappers en wetenschappelijke instituten wijzen daar al lang op. Nu deelt ook een meerderheid van de Tweede Kamer dat en acht het onwenselijk om de subsidie op biomassa nog langer door te zetten. De Partij voor de Dieren verzet zich zowel in de Tweede Kamer als in de gemeenteraad al lange tijd tegen biomassa.

Lees hier de schriftelijke vragen aan het college.

Gerelateerd nieuws

Geen muis in huis

Amsterdamse woningen moeten 'muisproof' worden, zo stelt raadslid Anke Bakker voor in een initiatiefvoorstel aan de gemeenter...

Lees verder

Hoe ziet Amsterdam er in 2050 uit?

Hoe ziet Amsterdam er in 2050 uit? In de Omgevingsvisie 2050 belooft het Amsterdamse college van GroenLinks, PvdA, SP en D66 ...

Lees verder