Geen einde aan verkoop levende kreeften en krabben


5 december 2016

Voorlopig komt er geen einde aan de verkoop van levende krabben en kreeften op Amsterdamse markten. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen een motie van de Partij voor de Dieren die hierom vroeg. Ook een motie om bij de Rijksoverheid aan te dringen op een totaalverbod op het verhandelen van de levende dieren haalde het niet.

Eerder in 2016 diende de PvdD al een motie in voor een verbod op de verkoop van levende kreeften en krabben op markten. Deze werd verworpen, mede omdat er volgens de wethouder onvoldoende maatschappelijk draagvlak zou zijn. Uit een recent onderzoek van Motivaction bleek echter een meerderheid van de Nederlanders tegen het levend koken van kreeften en krabben te zijn, het lot dat veel van de dieren te wachten staat als ze levend worden verkocht. Hierop besloot de PvdD de verkoop opnieuw aan te kaarten. Het mocht helaas niet baten: de publieke opinie werd aan de kant geschoven en PvdA, SP, D66, CDA, VVD, en de PvdO stemden tegen een verkoopverbod op levende krabben en kreeften.

“Amsterdam wil zich voordoen als diervriendelijke stad. Het verhandelen van levende krabben en kreeften is pure dierenmishandeling en gaat hier niet mee samen,” zegt van Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. “Als de meerderheid van de Nederlandse bevolking aangeeft dat het onacceptabel is hoe met deze dieren wordt omgegaan, moet de gemeente in actie komen.”

Gevangen kreeften en krabben worden nog steeds levend getransporteerd en verkocht op Amsterdamse markten, waar ze met vastgebonden scharen in kale bakken op elkaar gestapeld hun gruwelijke lot om levend gekookt te worden afwachten. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat kreeften en krabben pijn kunnen voelen. Het gruwelijke lot van deze dieren en de maatschappelijke afwijzing van deze praktijken bleek echter onvoldoende reden te zijn om de twee moties van Johnas van Lammeren te steunen: de motie om bij de Rijksoverheid aan te dringen op een totaalverbod op de verkoop van levende kreeften en krabben voor consumptie, werd eveneens verworpen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Nieuwe kunstgrasvelden Amsterdam ingestrooid met kurk of kokos

Op voorstel van de Partij voor de Dieren heeft de Amsterdamse gemeenteraad ingestemd om de rubberkorrels met kankerverwekkend...

Lees verder

Ja-Ja sticker: PvdD-voorstel vanaf juni 2017 uitgevoerd

Het bezorgen van ongevraagde reclame behoort in Amsterdam vanaf 1 juni tot de verleden tijd. Vanaf dat moment mogen alleen no...

Lees verder