Doden krabben en kreeften voor consumptie (aandringen landelijk verbod)


30 november 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het rapport “De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften en vissen voor consumptie” (aandringen op landelijk verbod verkoop levende kreeften en krabben voor consumptie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het rapport “De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften en vissen voor consumptie”;

Constaterende dat:

- Het wetenschappelijk bewezen is dat kreeften en krabben pijn en stress ervaren;
- Kreeften en krabben in onder andere restaurants, winkels en op markten levend worden verkocht;
- Het welzijn van de dieren wordt aangetast tijdens het transport, het huisvesten in overvolle, lichte, aquaria en door het dichtbinden van de scharen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Bij de Rijksoverheid aan te dringen op een verbod op de verkoop van levende kreeften en krabben voor consumptie.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdO

Tegen

PvdA, SP, D66, VVD, CDA