Doden kreeften en krabben voor consumptie (verbod op verkoop markten)


30 november 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het rapport “De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften en vissen voor consumptie” (geen verkoop levende kreeften en krabben op markten)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het rapport “De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften en vissen voor consumptie”;

Constaterende dat:

- Op Amsterdamse markten levende kreeften en krabben verkocht worden;
- Het wetenschappelijk bewezen is dat schaaldieren pijn en stress ervaren;
- Het welzijn van de dieren wordt aangetast tijdens het transport, het huisvesten in overvolle, lichte, aquaria en door het dichtbinden van de scharen;

Overwegende dat:

- Amsterdam het goede voorbeeld kan geven door de verkoop van levende krabben en kreeften op Amsterdamse markten te verbieden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Zo lang het nog niet landelijk geregeld is, de verkoop van levende krabben en kreeften op Amsterdamse markten via de marktverordening te verbieden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

PvdA, SP, D66, CDA, VVD, PvdO

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Onderzoeksresultaten over kunstgraskorrels (minimaliseer spelen op rubbergranulaat)

Lees verder

Doden krabben en kreeften voor consumptie (aandringen landelijk verbod)

Lees verder

    Word actief Doneer