Stop reclame die bijdraagt aan de klimaat­crisis!


Partij voor de Dieren en Groen­Links slaan de handen ineen om fossiele en vlees­re­clames te verbieden in Amsterdam

22 april 2024

We bevinden ons in een klimaatcrisis, waarvan de gevolgen ook in Amsterdam merkbaar zijn. Elk jaar kunnen we rekenen op meer hitte, luchtvervuiling en extreem weer. Het is in de huidige tijd dan ook niet passend om reclames voor goedkope vliegtickets, benzineauto’s, hamburgers en chickenwings in de openbare ruimte te zien. De Partij voor de Dieren en GroenLinks slaan nu de handen ineen om reclames voor fossiele brandstoffen en dierlijke producten te verbieden in de openbare ruimte van de stad. Amsterdam zal hiermee weer een duurzame en progressieve koploper worden in de strijd tegen klimaatverandering.

Noodzaak
Wereldwijd bevinden we ons in een klimaatcrisis. De Aarde is zodanig onnatuurlijk aan het opwarmen dat dit catastrofale gevolgen heeft voor onze samenleving en de natuur: hittegolven, droogte, bosbranden, tekort aan drinkwater, mislukte oogsten, stormen, overstromingen… Ook in Amsterdam krijgen we in steeds grotere mate te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Het is geen kwestie meer van óf, maar van wannéér de volgende extreem hete en droge zomer voor de deur staat met ongezond hete pleinen, verpieterde parken en verergerde luchtvervuiling op straat. Hierom heeft het college van burgemeester en wethouders de ambitie om "alles op alles te zetten" om klimaatverandering tegen te gaan.

Een belangrijk onderdeel van de aanpak: het verminderen van de CO2-uitstoot. Het streven is om 60% minder uit te stoten in 2030, en om in 2050 helemaal geen uitstoot meer te veroorzaken. Daarvoor zijn er bijvoorbeeld plannen om in de stad uiteindelijk helemaal geen verkeer toe te staan dat rijdt op verbrandingsmotoren met fossiele brandstoffen. Ook valt het klimaatneutraal en duurzaam voeden van de stad onder deze ambitie. "De huidige mate van dierlijke consumptie is onhoudbaar," luidt het in de voedselstrategie voor de stad. Toch zijn er in de openbare ruimte nog altijd reclames voor fossiele en dierlijke producten te zien.


Reclames hebben veel effect: zowel op het (koop)gedrag van mensen als op de uitstoot van CO2, met alle ernstige gevolgen voor het klimaat en gezondheid van dien.Reclame werkt
Wat maken deze reclames in de stad uit in de strijd tegen klimaatverandering? Het antwoord: heel erg veel. Reclame heeft een aantoonbaar effect op ons koopgedrag en draagt bij aan de CO2-uitstoot. Meerdere onderzoeken hebben dit aangetoond. Eén onderzoek liet bijvoorbeeld zien dat mensen die onderweg naar de winkel aan een chocoladereclame worden blootgesteld, vervolgens precies die chocolade kochten. In het Verenigd Koninkrijk heeft onderzoek daarnaast aangetoond dat reclame maar liefst 28% toevoegt aan de jaarlijkse CO2-uitstoot per persoon, voornamelijk door de toename van productconsumptie als gevolg van reclame. Reclame heeft dus veel effect: zowel op het gedrag van mensen als op de uitstoot van CO2, met alle ernstige gevolgen voor het klimaat en gezondheid van dien.

Er gaan bovendien gigantische bedragen om in reclamecampagnes, wat veel nuttiger ingezet zou kunnen worden. JCDecaux, één van de grote reclame exploitanten ter wereld én ook actief in Amsterdam, had een mondiale winst van bijna €3,5 miljard in 2022. Daarnaast blijkt uit een onderzoek van Dier & Recht dat de Europese Unie maar liefst 75 miljoen euro toekende aan reclamecampagnes met dierlijke producten, waarvan 46 miljoen euro voor vlees- en zuivelcampagnes. Het is onacceptabel dat er zulke hoge bedragen omgaan in reclames die de klimaatcrisis alleen maar in de hand werken.

Het voorstel
Daarom een gezamenlijk voorstel van de Partij voor de Dieren en GroenLinks om via het gemeentelijke reclamebeleid alles op alles te zetten om klimaatverandering tegen te gaan. Dit voorstel is erop gericht om in de gehele openbare ruimte fossiele en vleesreclames onmogelijk te maken. Daarnaast wordt in het voorstel verzocht om het mogelijk is om een gelijksoortig verbod op fast-fashion reclames kan worden ingevoerd. Amsterdam neemt hiermee een volgende belangrijke stap in het voeren van een rechtvaardig en duurzaam beleid.

Het is tijd voor actie! Amsterdam moet laten zien dat de aanpak van de klimaatcrisis de hoogste prioriteit heeft. Een verbod op reclames die bijdragen aan de klimaatcrisis is hierin een cruciale stap, gezien de significante impact van reclame op het consumptiepatroon van mensen.

Meer lezen?
- Lees hier het hele initiatiefvoorstel "Stop Reclame die bijdraagt aan de Klimaatcrisis" van ​de leden​ Van Pijpen en Bakker.
- Lees hier het Parool artikel over het voorstel.

Gerelateerd nieuws

Energiebespaarservice: extern onafhankelijk onderzoek naar de aanbesteding en inzet voor behoud FIXBrigade!

Gisteren sprak de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad over de aanbesteding Energiebespaarservice. En met succes! Amsterd...

Lees verder

De Partij voor de Dieren bewaakt neutraliteit rondom het referendum

Op 6 juni mogen we naar de stembus voor het referendum over de nieuwe plannen voor de beschermde groengebieden. De vraag die ...

Lees verder