Versnip­pering plastic door maai­werk­zaam­heden


20 april 2018

De Partij voor de Dieren ontving foto’s vanuit Bos en Lommer waarin te zien was dat plastic afval werd versnipperd tijdens maaiwerkzaamheden. Dit terwijl er tijdens de behandeling van de Begroting 2018 een motie van de Partij voor de Dieren werd aangenomen om zwerfafval op te ruimen voordat maaiwerkzaamheden plaatsvinden. De PvdD heeft gevraagd hoe het staat met het uitvoeren van de motie.

Bij maaiwerkzaamheden wordt (plastic) zwerfafval versnipperd en verspreidt het zich makkelijk in de omgeving. Het dictum van de unaniem aangenomen motie luidt: “het maaibeleid zo aan te passen dat voor de uitvoering van maaiwerkzaamheden, het te maaien gebied bekeken wordt waarbij zwerfafval wordt verwijderd.” De PvdD wil weten hoe het staat met de uitvoering en op welke manier het groenbeheer hierover wordt geïnformeerd.

Lees de vragen hier.

Gerelateerd nieuws

Opheldering gevraagd rondom huurverhoging The Colour Kitchen

In Amsterdam Zuidoost heerst veel onzekerheid over de bestemming van boerderij Langerlust waarin The Colour Kitchen huisvest...

Lees verder

Amsterdamse Haven betrokken bij verdwijnen Amazoneregenwoud

In De Groene Amsterdammer werd op 24 april 2018 een uitgebreid onderzoeksartikel gepubliceerd over de Nederlandse betrokkenhe...

Lees verder