Motie Voor­jaarsnota 2019 (Prijs­kaartje openbare ruimte bekend­maken)


10 juli 2019

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota.

Constaterende dat de totale verhuuropbrengsten van al onze Amsterdamse parken en openbare ruimte in totaal slechts 1 miljoen bedraagt.

Overwegende dat de verhuurprijs per evenement niet inzichtelijk is voor de gemeenteraad en voor belanghebbenden.

Overwegende dat bij WOB-verzoeken de huurprijs kan worden zwartgelakt door de gemeente op verzoek van een festivalorganisator (zoals bijvoorbeeld is gedaan door de Air Festival Holding BV).

Overwegende dat inzicht in de huurprijzen noodzakelijk is voor het beoordelen de beprijzing van onze waardevolle openbare ruimte.

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Aan de gemeenteraad bij nieuwe huurovereenkomsten standaard te rapporteren over de huurprijs per evenement in de openbare ruimte.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA