Motie inzake gezond­heids­be­vor­dering is meer dan een gezonde leefstijl mogelijk maken


12 oktober 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Preventief Raamwerk van zorg(en) naar gezondheid

Constaterende dat:

  • In het raamwerk drie gezondheidsdeterminanten zijn vastgesteld. Deze drie: roken, bewegen en voeding, allen betrekking hebben op leefstijl en gedrag van individuele Amsterdammers;
  • Gezondheid door veel meer wordt bepaald dan door eigen leefstijl zoals niet roken, gezond eten en veel bewegen;
  • Een gezonde leefomgeving; met voldoende groen, schone lucht, financiële en sociale zekerheid en sociale relaties net zo, of nog veel belangrijker zijn voor gezondheid, zoals ook blijkt uit de bij de stukken gevoegd factsheet van het RIVM gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek;
  • Gezondheidsbevordering derhalve veel meer moet zijn dan het stimuleren van een gezonde leefstijl, doch dat ook de omgevingsfactoren moeten veranderen op alles wat effect heeft op de gezondheid en de oneerlijke verdeling daarvan tussen groepen Amsterdammers. Daarbij zijn ook anderen aan zet. Zoals woningbouwcorporaties (bijv. schimmelwoningen), werkgevers (werkzekerheid en arbeidsomstandigheden), gemeente (o.a. groene buitenruimte, schone lucht, sociale zekerheid) enz.
  • We geen tijd te verliezen hebben om de gezondheidsverschillen te verkleinen en we dat niet gaan halen door ons alleen op leefstijl te richten;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • Meer aandacht te geven aan de aanpassing gezonde leefomgeving in sociale en fysieke zin door dit nadrukkelijk in het raamwerk op te nemen en de teksten in de nota hierop aan te passen. Hiervoor doen we de suggesties in de bij deze motie gevoegde bijlage.
  • Daarbij gebruik te maken van de opgenomen factsheet van het RIVM en de in de buitenste ring onder leef-, woon- en werkomstandigheden met daaraan toegevoegd sociale relaties en gebruik makend van het principe van ‘positieve gezondheid’ zoals dat in de nota gezondheidsbeleid is opgenomen.
  • In de uitwerking van de “Health in all policy ‘ breder gekeken wordt dan alleen de drie determinanten maar tevens naar de effecten van beleid en processen op de gezondheid in bredere zin. Daarbij specifieke aandacht te geven aan datgene wat niet gaat over het gedrag van Amsterdammers, maar over (nodige aanpassingen) van gedrag en beleid van verantwoordelijke organisaties in de leefwereld van Amsterdammers.
  • Hiervoor concrete activiteiten in te zetten in samenwerking met andere partijen danwel gemeentelijke diensten, zoals corporaties, WPI, ondersteuningsorganisaties (zoals bijv !Woon) etc.
  • Hierover de Raad te informeren.


Ondertekenaars:
J.F. van Pijpen (GroenLinks)
R. Alberts (SP)
M. Emmerik (PvdD)
J. Veldhuijzen (LAV)
R. Havelaar (CDA)
C. Kabamba (Lijst Kabamba)


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

VVD, FvD, JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake toon politieke moed en vecht de natuurvergunning van Schiphol aan

Lees verder

Amendement begroting 2024 – gratis openbaar vervoer voor kinderen

Lees verder

    Word actief Doneer