Motie inzake red het Amster­damse openbaar vervoer


6 april 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de afschaling van tramlijnen

Overwegende dat:

 • In het concept Vervoerplan 2023/2024 dat tot dusver naar buiten is gekomen, flink wordt gesneden in de dienstregeling;
 • Sommige lijnen dreigen geheel te verdwijnen, andere worden in frequentie teruggeschroefd;
 • Amsterdammers hierdoor langer onderweg zijn en vaker moeten overtappen;
 • De verschraling van het openbaar vervoer in Amsterdam een direct gevolg is van het Rijk dat sinds 2012 stelselmatig heeft bezuinigd op het openbaar vervoer;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Het Rijk duidelijk te maken dat verdere verslechtering van de Amsterdamse dienstregeling onacceptabel is;
 • Met lokaal geld de Amsterdamse dienstregeling in ieder geval op het huidige niveau te houden;
 • Het lokale belang van fijnmazig openbaar vervoer voor Amsterdammers te laten prevaleren boven projecten met een overwegend regionaal of nationaal belang;
 • Het op peil houden van de dienstregeling daarom mede te financieren met de miljoenen die Amsterdam nu gereserveerd heeft voor projecten van de Rijksoverheid met een overwegend regionaal of nationaal belang zoals Zuidasdok of het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol.

Indieners,

E. Bobeldijk
A.L. Bakker


  Status

  Verworpen

  Voor

  FvD, JA21, SP, PvdD

  Tegen

  VOLT, CDA, BIJ1, PvdA, GroenLinks, D66, VVD

  Lees onze andere moties

  Amendement inzake verhogen participanten bijdrage van het Recreatieschap Twiske-Waterland

  Lees verder

  Motie inzake toezicht op tijdelijke unitbouw met woonfunctie.

  Lees verder

      Word actief Doneer