Motie inzake spaar het Diemerpark en verhuis één van de sport­ver­e­ni­gingen vanuit het park naar Strand­eiland


24 april 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over de uitbreiding van sportpark Diemerpark,

Constaterende dat;

- Het Diemerpark is aangelegd als natuurcompensatie voor IJburg[1];
- Het Diemerpark het park met de hoogste biodiversiteit van Amsterdam is;
- Het Diemerpark in de Hoofdgroenstructuur (HGS) is gekenmerkt als groen met een hoge natuurwaarde dat zeldzame planten en dieren bevat (type ‘struinnatuur’ in oud beleidskader HGS en type ‘stadsnatuur/natuurpark’ in het nieuwe concept beleidskader HGS);
- Er in het TAC-advies staat te lezen dat de groentypen sport en struinnatuur het minst uitwisselbaar zijn, en dat struinnatuur voor dieren een hoogwaardige functie heeft;
- Er over het nieuwe beleidskader HGS in juni een referendum plaatsvindt;
- Er in het coalitieakkoord is opgenomen rigoureus te gaan vergroenen;
- De hockeyvereniging en de voetbalvereniging in het Diemerpark een gebrek aan ruimte hebben waardoor er moet worden uitgebreid.

Overwegende dat;
- Groen en sport beide van vitaal belang zijn voor een gezonde toekomst van onze stad
- Het verhuizen van één van de twee sportclubs uit het Diemerpark naar Strandeiland ervoor zorgt dat de achterblijvende club kan uitbreiden van drie naar zes velden zonder dat er extra sportvelden en parkeerplaatsen hoeven worden aangelegd in het park;
- Strandeiland bouwrijp is en er vanaf 2025 gestart wordt met de bouw van woningen[2];
- Er gelijktijdig gestart kan worden met aanleg van sportvelden;
- Realisatie van sportvelden in het Diemerpark op zijn vroegst pas in 2028 zal gebeuren wegens benodigde werkzaamheden in de kwetsbare ondergrond[3];
- Aanleg van sportvelden op Strandeiland dus sneller gerealiseerd kunnen worden dan in het Diemerpark;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Eén van de twee sportverenigingen in het Diemerpark zo spoedig mogelijk te verhuizen naar Strandeiland, zodat er niet hoeft te worden gebouwd in de Hoofdgroenstructuur en beide clubs voldoende velden tot hun beschikking hebben.

Indieners,

J.M. Krom

[1] https://www.noord-holland.nl/O...
[2] https://www.amsterdam.nl/proje...


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, Lijst AV, JA21, SP, Lijst Kabamba

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake stop met het ophemelen van de luchtvaartsector

Lees verder

Motie inzake opnemen onderscheid e-bikes in monitor fiets

Lees verder

    Word actief Doneer