Motie inzake moni­toring ijzeren voorraad


24 april 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over het ‘Amsterdamse atelier- en broedplaatsenbeleid 2023-2026’

Constaterende dat:
- Het momenteel niet geheel duidelijk is hoeveel en welk type atelierwoningen de “ijzeren voorraad” bevat en hoe de voorraad verdeeld is over de stad;
- Het voor de waarborging van voldoende atelierwoningen essentieel is om hier per stadsdeel inzicht in te krijgen om indien nodig gebiedsgericht actie te ondernemen om atelierwoningen te behouden/bij te bouwen.

De raad verzoekt het college om:
- In gesprek te gaan met de corporaties om in kaart te brengen welke atelierwoningen en kunstenaarswoningen zich momenteel in de ijzeren voorraad bevinden

Ondertekenaars:

B.M.H. Minderhoud
M.J. Emmerik
K.S.N. Van der Veen


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

VVD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake onderzoek in vroeg stadium tijdelijkheid wensen en mogelijkheden voor permanentie

Lees verder

Motie inzake onderzoek alternatieven om uitstroom te beperken

Lees verder

    Word actief Doneer