Motie inzake het per direct opstarten van de dialoog tussen de geraakte gemeen­schappen door het Isra­ë­lisch-Pales­tijns conflict


12 oktober 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het initiatiefvoorstel ‘Bekend maakt bemind’

Constaterende dat:

- Het conflict tussen Israël en Palestina wederom oplaait;
- De weerslag van het internationale conflict de discussie in de stad ook doet oplaaien.

Overwegende dat:

- De vrees bestaat dat antisemitisme, vanwege het Israëlisch-Palestijns conflict, zal toenemen;
- De vrees bestaat dat islamhaat, vanwege het Israëlisch-Palestijns conflict, zal toenemen;
- We moeten voorkomen dat men zich ingraaft achter hun eigen stellingen zodat de ander niet meer gezien kan worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
Om, vooraf aan de implementatie, maar alvast in de geest van het initiatiefvoorstel, per direct dialogen op te starten die inzetten op saamhorigheid, dialoog en verbondenheid in de stad, waarbij we de verschillende gemeenschappen die getroffen c.q. geraakt zijn door het Israëlisch-Palestijns conflict expliciet hierbij betrekken.

Indiener(s),
S.Y. Khan (DENK)
I. Garmy (Volt)
J. Veldhuyzen (Lijst AV)
A. Bouhassani (PvdA)
Y.E. Bentoumya(GroenLinks)
C. Kabamba (Lijst Kabamba)
A. Bakker (PvdD)
M. Lust (D66)
Rogier Havelaar (CDA)


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen