Motie inzake een onderzoek naar toekomst­sce­na­rio’s zonder jacht in de Amster­damse Water­lei­ding­duinen


17 maart 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de rapportage beheer en telling damherten 2021-2022

Constaterende dat:

  • er vanaf 2016 tot in 2022 meer dan 14.000 damherten zijn doodgeschoten als poging om de populatie tot een vastgesteld aantal terug te brengen vanwege de druk op beschermde flora en overlast in het verkeer en in tuinen;
  • dat het streefaantal nog altijd niet is behaald en al zou de populatie op het streefaantal uitkomen, het volgens de rapportage nodig blijft om tot in de eeuwigheid elk jaar 440 damherten te blijven afschieten;
  • de damherten in een gesloten gebied leven zonder natuurlijke vijand.

Overwegende dat:

  • er gestreefd zou moeten worden naar een dynamisch evenwicht in dit natuurgebied metzo min mogelijk verstoring door de mens;
  • afschot niet diervriendelijk is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

in voorbereiding op het volgende beheerplan samen met de Provincie Noord-Holland een onderzoek in te stellen naar het vraagstuk damherten in de AWD en NPZK, dat wordt uitgevoerd door wetenschappers en dierenwelzijnsorganisaties, met als doel om met toekomstscenario’s en adviezen te komen waarin actief beheer van damherten geen rol speelt.


Status

Verworpen

Voor

DENK, BIJ1, SP, PvdD, VOLT, VVD

Tegen

VOLT, JA21, CDA, FvD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie inzake het afkeuren van het tot in de eeuwigheid blijven doodschieten van damherten (actief beheer)

Lees verder

Motie inzake de aanbesteding ESJH

Lees verder

    Word actief Doneer