Damherten, Water­lei­ding­duinen


In Nederland wordt voor het plezier gejaagd op wilde dieren, vaak onder het mom van populatiebeheer. Dit gebeurt ondanks het feit dat een ruime meerderheid van de bevolking vindt dat jagen als hobby verboden zou moeten worden. Jaarlijks worden er twee miljoen wilde dieren doodgeschoten en nog eens twee miljoen dieren aangeschoten. Jonge dieren blijven moederloos achter, partnerverbanden worden wreed verstoord en groepshiërarchie en populatiedynamiek wordt letterlijk aan flarden geschoten. De jacht zorgt voor overpopulatie doordat het wegvallen van grote aantallen dieren, de reproductie stimuleert. Afschot, het uitzetten en het bijvoederen van dieren verstoort het natuurlijk evenwicht.

De Partij voor de Dieren wil een einde aan de plezierjacht, inclusief het afschot van dieren in het kader van zogenaamde populatiebeheer.

In Amsterdam zijn de damherten die leven in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) of herten in die regio die afkomstig zijn uit de AWD, al jaren een heet hangijzer. De gemeente Amsterdam is eigenaar van de AWD. Het natuurgebied is de bron van het Amsterdamse drinkwater. Waternet beheert het gebied. In de AWD leven damherten, die al jaren worden bedreigd met afschot. De Partij voor de Dieren Amsterdam zet zich er blijvend voor in om deze herten te beschermen.

Meer over damherten