Motie inzake het afkeuren van het tot in de eeuwigheid blijven dood­schieten van damherten (actief beheer)


17 maart 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de rapportage beheer en telling damherten 2021-2022

Constaterende dat:

  • er vanaf 2016 tot in 2022 meer dan 14.000 damherten zijn doodgeschoten als poging om de populatie tot een vastgesteld aantal terug te brengen vanwege de druk op beschermde flora en overlast in het verkeer en in tuinen;
  • dat het streefaantal nog altijd niet is behaald en al zou de populatie op het streefaantal uitkomen, het volgens de rapportage nodig blijft om tot in de eeuwigheid elk jaar 440 damherten te blijven afschieten;
  • de damherten in een gesloten gebied leven zonder natuurlijke vijand.

Overwegende dat:

  • er gestreefd zou moeten worden naar een dynamisch evenwicht in de natuur met zo min mogelijk verstoring door de mens;
  • afschot niet diervriendelijk is.

Spreekt uit dat

het tot in de eeuwigheid jaarlijks blijven afschieten van damherten (actief beheer) in de Amsterdamse Waterleidingduinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland onacceptabel is


Status

Verworpen

Voor

DENK, BIJ1, SP, PvdD

Tegen

VOLT, JA21, CDA, FvD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD

Lees onze andere moties

Amendement inzake ’25 meter regel’ goed op te nemen in de Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023

Lees verder

Motie inzake een onderzoek naar toekomstscenario’s zonder jacht in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Lees verder

    Word actief Doneer