Amen­dement inzake ’25 meter regel’ goed op te nemen in de Afval­stof­fen­ver­or­dening Amsterdam 2023


17 maart 2023


De Raad,

Gehoord de discussie over de Afvalstoffenverordening 2023

Overwegende dat:

  • Artikel 17 een verplichting bevat die er voor moet zorgen dat ondernemers achtergebleven afval moeten opruimen
  • Dat nu onterecht kan worden gelezen dat ondernemers alleen na sluitingstijd moeten zorgen voor een schone openbare ruimte
  • Het schoonhouden van de omgeving (vrijhouden van zwerfafval) uiteraard ook geldt tijdens de openingstijden.

Besluit:

in de voorgelegde Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 de volgende wijziging op te nemen:

  • De naam van artikel 17 te wijzigen in: ‘Plaatsing afvalbakken en verplichting tot schoonhouden van de openbare ruimte bij inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren”
  • En artikel 17, lid c te wijzigen in: “Zorg te dragen dat gedurende de openingstijden tot uiterlijk een uur na sluiting van de inrichting, al dan niet terstond op eerste aanzegging van een ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van dit artikel, circa 25 meter rondom de inrichting achtergebleven afval, voor zover kennelijk uit of van die inrichting afkomstig, wordt opgeruimd.”

Indiener(s),

J.F. van Pijpen

J. Krom

G. Noordzij

M. Lust


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

FvD, JA21

Lees onze andere moties

Amendement inzake confetti en serpentine opnemen in begripsomschrijving straatafval

Lees verder

Motie inzake het afkeuren van het tot in de eeuwigheid blijven doodschieten van damherten (actief beheer)

Lees verder

    Word actief Doneer