Motie inzake gemeen­telijk commu­ni­ca­tieplan voor het stimu­leren van een plant­aardig voedings­pa­troon


20 december 2023

De Raad,
Gehoord de discussie over de actualisatie voedselstrategie - hoe voeden we de stad klimaatneutraal en circulair

Constaterende dat:

 • In het coalitieakkoord 2022-2026 het streven is opgenomen om een CO2-reductie van 60% te realiseren in 2030;
 • Circa 10% van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland afkomstig is uit de vee-industrie; [1]
 • In Nederland dagelijks 1,7 miljoen dieren geslacht worden; [2]
 • De vee-industrie 48% van de grond in Nederland in beslag neemt; [3]
 • Een meer plantaardig voedingspatroon de gezondheid van mensen verbetert en de kans op ziektes verkleint; [4]

Overwegende dat:

 • Een plantaardige transitie veel voordelen biedt, onder andere op het gebied van dierenwelzijn, klimaat, ruimtelijke ordening en gezondheid;
 • Het in de Voedselstrategie 2023-2026 nog ontbreekt aan een actie om de gemeentelijke
  communicatie in te zetten voor meer plantaardig;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Inwoners te verleiden tot het maken van een plantaardige keuze via communicatiemiddelen door:
  • Op de gemeentelijke website en via de social media te communiceren over het plantaardig aanbod van Amsterdam, samenwerkingsacties die hiertoe gaande zijn en hoe de stad een meer plantaardig voedingspatroon omarmt. Hierbij positief communiceren over de deelnemende organisaties, publieke instellingen en bedrijven.
  • Een campagne starten over onze ‘voedselafdruk’, waarin enerzijds de herkomst
   en de impact van dierlijke voedselproducten op de gezondheid van mens en planeet centraal staan en anderzijds aandacht is voor tips die het zo makkelijk en
   leuk mogelijk maken om plantaardig(er) te eten.
  • In het plan van aanpak van de GGD Amsterdam en op de website aandacht besteden aan de relatie tussen gezondheid en plantaardiger eten, en het op verantwoorde wijze volgen van een plantaardig dieet.
  • Inwoners en medewerkers van de gemeente Amsterdam oproepen om deel te nemen aan de Vegan Challenge in het kader van duurzaamheid, gezondheid en dierenwelzijn; [5]
  • In het programma Schooltuinen voor leerlingen van groep 6/7 aandacht besteden
   aan het verwerken van de oogst en het koken van volwaardige plantaardige maaltijden.
 • Dit plan onderdeel te maken van de uitvoeringsagenda voedselstrategie 2023-2026, waarmee de beoogde uitwerking van dit initiatief uiterlijk begin 2026 is;
 • De raad bij de monitor voedselstrategie te informeren over de voortgang

Indiener(s),
J.M. Krom

[1] https://www.wur.nl/nl/onderzoe...(CO2
[2] Gemeente Amsterdam (2023). Uitvoeringsagenda Voedselstrategie 2023-2026: Hoe voeden we de stad klimaatneutraal en circulair?
[3] https://nieuwscheckers.nl/vee-...
[4] https://nos.nl/artikel/2501443...
[5] https://veganchallenge.nl/


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, Lijst AV, VOLT, SP, Lijst Kabamba

Tegen

overigepartijen

Lees onze andere moties

Motie inzake doelstelling eiwittransitie aanscherpen

Lees verder

Motie inzake werk met MKB en BIZ'zen samen voor een groter plantaardig aanbod

Lees verder

    Word actief Doneer