Motie inzake werk met MKB en BIZ'zen samen voor een groter plant­aardig aanbod


20 december 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de actualisatie voedselstrategie - hoe voeden we de stad klimaatneutraal en circulair

Constaterende dat:

 • In het coalitieakkoord 2022-2026 het streven is opgenomen om een CO2-reductie van 60% te realiseren in 2030;
 • Circa 10% van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland afkomstig is uit de vee-industrie; [1]
 • In Nederland dagelijks 1,7 miljoen dieren geslacht worden; [2]
 • De vee-industrie 48% van de grond in Nederland in beslag neemt; [3]
 • Een meer plantaardig voedingspatroon de gezondheid van mensen verbetert en de kans op ziektes verkleint; [4]

Overwegende dat:

 • Een plantaardige transitie veel voordelen biedt, onder andere op het gebied van dierenwelzijn, klimaat, ruimtelijke ordening en gezondheid;
 • Het in de Voedselstrategie 2023-2026 nog ontbreekt aan een actie om samen te werken
  met het MKB en de BIZ’zen voor een groter plantaardig aanbod;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Met het MKB en BIZ’zen in Amsterdam samenwerken om het aanbod plantaardige te vergroten door onder andere:
  • Proactief te werken aan het aantrekken van MKB en startups die bijdragen aan
   een gezond en plantaardig voedselaanbod.
  • Winkelstraatmanagers proactief te laten werken aan het invullen van pop-up stores met veganistische concepten.
  • Bij het startup-in-residence programma van de gemeente op zoek te gaan naar
   startups die zich bezighouden met de eiwittransitie;
 • Dit plan onderdeel te maken van de uitvoeringsagenda voedselstrategie 2023-2026, waarmee de beoogde uitwerking van dit initiatief uiterlijk begin 2026 is;
 • De raad bij de monitor voedselstrategie te informeren over de voortgang.

Indiener(s),
J.M. Krom

[1] https://www.wur.nl/nl/onderzoe...(CO2
[2] Gemeente Amsterdam (2023). Uitvoeringsagenda Voedselstrategie 2023-2026: Hoe voeden we de stad klimaatneutraal en circulair?
[3] https://nieuwscheckers.nl/vee-...
[4] https://nos.nl/artikel/2501443...


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Lijst AV, Lijst Kabamba

Tegen

overigepartijen

Lees onze andere moties

Motie inzake gemeentelijk communicatieplan voor het stimuleren van een plantaardig voedingspatroon

Lees verder

Motie inzake een pas op de plaats voor het inzetten van algoritmes voor het signaleren van ‘verdachte’ fenomenen in de openbare ruimte

Lees verder

    Word actief Doneer